Hallinto-oikeus: Kirkonkylän sahan vanha kuivaamo purettava

Sahan vanha kuivaamo on odottanut kohtaloaan jo vuosia. Kuva vuodelta 2010. Kuva: armi salonen

Heinolan ympäristö- ja rakennuslautakunnalla oli oikeus velvoittaa Elfoil-Kiinteistöt oy purkamaan omistamansa Heinolan Kirkonkylän sahan entinen kuivaamo, katsoo Hämeenlinnan hallinto-oikeus.

Oikeuden mukaan Elfoil-Kiinteistöt on omistajana vastuussa kuivaamon purkamisesta riippumatta siitä, kenelle kuuluu vastuu kiinteistön puhdistamisesta tai käyttämättömälle rakennukselle vuosien varrella aiheutuneista vahingoista.

Lautakunta antoi viime toukokuussa Elfoil-Kiinteistöille viime heinäkuun puoliväliin asti asti aikaa aidata ja viime marraskuun puoliväliin asti aikaa purkaa kuivaamo määräten molemmille velvoitteille juoksevat uhkasakot: aitaamatta jättämisestä kertaeränä 8 000 euroa plus 2 000 euroa per kalenterikuukausi, purkamatta jättämisestä kertaeränä 50 000 euroa plus 5 000 euroa per kalenterikuukausi.

Hallinto-oikeus ei nähnyt aihetta muuttaa sakkoja, mutta pidensi oikeusprosessiin kuluneen ajan vuoksi aitaamisen määräaikaa ensi huhtikuun loppuun ja purkamisen määräaikaa ensi elokuun loppuun.

Itä-Häme ei keskiviikkona tavoittanut Elfoil-Kiinteistöjen yrittäjää Jouko Aspblomia kertomaan, aikooko hän hakea hallinto-oikeuden päätökseen valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Ari Viuhko
ari.viuhko@itahame.fi

Jaa artikkeli

Suosittelemme