Uutiset

Odotettu sote-uudistus

Maakuntajohtaja Jari Parkkosen mielestä soteen liittyvä tyhjien tilojen ongelma jää Päijät-Hämeessä vähäiseksi. Kuva: Sami Kuusivirta

Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Jari Parkkonen on sekä maakunnan ylimpänä virkamiehenä että Heinolan asukkaana erittäin tyytyväinen hallituksen sote-ratkaisuun.

Maakunnan erikoissairaanhoidon pääsuunta on jatkossa Helsinki, mikä oli kaikkien maakunnan kuntien yhteinen tahto. Valinnanvapaus tuo Parkkosen mukaan useimmissa maakunnan kunnissa uusia mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille sekä kolmannen sektorin yhdistyksille.

Pelastuslaitosasiassa hallitus kuunteli hyvin kuntien tahtoa ja Päijät-Hämeellä on jo valmis organisaatio. Lisäksi yli 400:n maakunnallisen organisaation toiminta tiivistyy vuoden 2019 alusta lukien 18 demokraattisesti johdetun maakunnan organisaatioihin.

Lisää sote-ratkaisun vaikutuksista perjantain Itä-Hämeessä.

Jari Niemi
jari.niemi@itahame.fi

Suosittelemme