Uutiset

Sysmästä poistetaan suojatie tarpeettomana - väärässä paikassa oleva suojatie voi olla vaarallinen jalankulkijalle

Yli puolet jalankulkijoiden vakavista onnettomuuksista sattuu suojatiellä. Kuva: Janne Laakkonen

Sysmän kirkon kohdalla oleva suojatie poistetaan. Ely-keskuksen mukaan poistaminen johtuu siitä, että suojatietä olisi pitänyt uusien ohjeiden mukaan parannella. Ely-keskus kuitenkin katsoi, että suojatie on tarpeeton vähäisen käyttäjämäärän vuoksi. 

- Se oli vanhoja peruja. Maantie on suhteellisen hiljainen ja satunnaiset käyttäjät pääsevät siitä hyvin yli. Nyt sitä ei tarvitse pitää kunnossa, toteaa liikenneturvallisuusvastaava Marko Kelkka Uudenmaan ely-keskuksesta.

Sen sijaan Kirkkokujan suojatietä parannetaan leventämällä suojatien molemmissa päissä olevia niin sanottuja odotustiloja. Nyt suojatie johtaa osittain ojasta ojaan. Kelkan mukaan myös nopeusrajoituksia tullaan kirkon kohdalla laskemaan.

Etelä-Suomessa tiestöstä vastuussa oleva Uudenmaan ely-keskus teki suojatieselvityksen, jossa käytiin myös kaikki Päijät-Hämeen maanteiden suojatiet. Selvityksessä käytiin läpi kunkin suojatien tarve, riskit ja parannustoimenpiteiden mahdollisuus. Selvitys tehtiin Liikenneviraston jalankulku- ja pyöräilyväylien uuden suunnitteluohjeen vuoksi. Siinä määritellään muun muassa milloin uusi suojatie voidaan tehdä.

Uusissa ohjeissa on tiukka linja. Uusia suojateitä tehdään jatkossa vain, jos paikalla on liikennevalot tai nopeusrajoitus on korkeintaan 50 kilometriä tunnissa ja suojatie voidaan toteuttaa keskisaarekkeellisena tai kavennettuna. Lisäksi suojatiellä tulee olla vähintään 200 käyttäjää vuorokaudessa.

Suojatie ei ole aina turvallinen

Tiukennetut ohjeet johtuvat siitä, että suojatiellä tapahtuu niin paljon vakavia liikenneonnettomuuksia. Vuosittain liikenteessä loukkaantuu tai kuolee noin 400 jalankulkijaa, näistä yli puolet suojateillä.

Vain harva autoilija pysähtyy suojatien eteen ja antaa tietä jalankulkijalle, vaikka näin pitäisi lain mukaan toimia. Erityisesti paikoissa, joissa liikenne on vilkasta ja ajonopeus korkea, suojatie voi yllättää kuljettajan, ja jalankulkijan loukkaantumisriski kasvaa suureksi.

Tehdyn selvityksen perusteella ely-keskus on parantamassa ja rakentamassa useita suojateitä Päijät-Hämeessä. Parannustapoja ovat nopeusrajoituksen muuttaminen, suojatien havaittavuuden parantaminen ja keskisaarekkeen tai niin sanottujen nappivalojen rakentaminen.

Sysmän kirkon kohdalla oleva suojatie on ainoa, joka selvityksen vuoksi poistetaan. Päijät-Hämeen maanteillä ei selvityksen mukaan ollut niin vaarallisia suojateitä, että ne pitäisi poistaa.

Heidi Asplund
heidi.asplund@ess.fi

Suosittelemme