Uutiset

Päijät-Hämeen puukauppa ennätystahdissa

Kantorahatulot saattavat kivuta reilusti yli 100 miljoonan euron.

Puukauppaa on tehty alkuvuonna Päijät-Hämeessä ennätystahtiin. Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtajan Jari Yli-Talosen mukaan kysyntä on ollut kovaa ja puun hintatasot ovat olleet koko vuoden nousussa.

– Kysyntä näkyy jatkuvan poikkeuksellisen hyvänä myös lomien jälkeen ja kohdistuu kaikkiin puutavaralajeihin sekä hakkuutapoihin, sanoo Yli-Talonen.

Nykyisillä myyntimäärillä ja hintatasolla ollaan Päijät-Hämeessä rikkomassa vuositasolla reilusti 100 miljoonan euron kantorahatulot. Näin on tapahtunut vain kerran 2000-luvulla eli vuonna 2007. Kantorahatuloa kertyi 112 miljoonaa euroa.

Keskimäärin kantorahatuloa on kertynyt 70-75 miljoonaa euroa viime vuosina, joten tänä vuonna saatetaan yltää 40-50 miljoonaa euroa parempaan tulokseen.

Kysyntä näkyy jatkuvan poikkeuksellisen hyvänä myös lomien jälkeen. Jari Yli-Talonen

Kaikki

kelpaa

Erityisesti kysytään tukkileimikoita ja kesällä korjattavissa olevia harvennuskohteita. Kaikki puulajit ovat haluttuja. Kilpailu puusta käy poikkeuksellisen kiivaana ja ehdottoman tärkeää sekä kannattavaa on kilpailuttaa nyt puukauppakohteet kaikilla potentiaalisilla ostajilla.

– Hintatasossa on kesä-heinäkuun jälkeen näkyvissä tasaantumista. Metsänhoitoyhdistyksen hintaseurannassa tukin hintataso on vuoden aikana kirinyt poikkeuksellisesti, nyt harvennustukista saa lähes saman hinnan kuin vuosi sitten päätehakkuutukista. Kuidun hintatasot ovat myös vahvistuneet. Verrattuna vuoden takaiseen kuidun pystykauppahinnoissa näkyy vahvistumista reilu kymmenen prosenttia, selvittää Yli-Talonen.

Kuidun hinnan vahvistuminen kertoo vahvasta kysynnästä ja kuidun ylitarjontatilanteen kääntymisestä tasapainon suuntaan.

Paras tietämys kunkin kunnan paikallisesti puumarkkinatilanteesta on alueen metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijalla.

Energiapuukin

käy kaupaksi

Energiapuun kysyntä on vihdoin paranemaan päin ja ylisuuriksi taannoin paisuneet varastot ovat hyvin pitkälle kulutettu viime talven aikana. Uusia energiapuukohteita tarvitaan Yli-Talosen mukaan nyt runsaasti ja uusia kohteita korjataan parhaillaan tulevien vuosien tarpeisiin.

– Tyypillinen kohde on lehtipuuvaltainen nuoren metsän harvennuskohde, jossa taimikonhoidot ovat aikanaan tehty puutteellisesti. Usein kohteiden kuitukertymä on pieni ja energiapuukertymä suuri, toteaa Yli-Talonen.

Korjuun tarkoitus on metsänhoidollinen kohteen kunnostus. Kasvupaikan tulisi olla tuore kangas tai parempi ja puuston pituuden keskimäärin yli 9 metriä. Toinen tyypillinen kohde on ylispuustoiset taimikot, joissa ylispuusto poistetaan. Metsänomistajille päin näissä kohteissa nuori metsä tulee kuntoon pienellä maksulla tai metsänomistajalle maksetaan muutaman euron kuutiohinta ja lisäksi kohteille saa useimmiten valtion kemera-tuen (430 e/ha).

– Kuitupuun hinta on vahvistumassa joten jatkossa tullaan korjaamaan näitä kokopuuvaltaisia kohteita myös niin sanottuna integroituna korjuuna jolloin kohteelta otetaan talteen osa kuitupuuna ja näin pyritään vielä hieman parantamaan tuloja metsänomistajaan päin, sanoo Yli-Talonen.

Auttaa

maatiloja

Kantorahatulon kasvu auttaa Päijät-Hämeessäkin maatiloja, jotka saavat viljelyksiltä heikomman sadon. Jari Yli-Talonen kehottaa metsänomistajia laittaa nyt myös hoitohakkuut kuntoon.

– Harvennustukin hinta on noussut samalla tasolle kuin se oli aiemmin päätehakun tukilla. Ero on merkittävä, innostaa Yli-Talonen.

Jari Niemi
jari.niemi@itahame.fi
@