Kirkkokadun kevytväylästä kehkeytyi sakkorysä

Liikenneopettaja Hannu Harmaala pitää tiistaina Kirkkokadulle tulleita pysäköinti kieletty -merkkejä aiheellisina. Esa Arvekari

Esa Arvekari

Laiton paikoitus Heinolan Kirkkokadulla jatkuu toista kuukautta.

– Useimmat autoilijat eivät näytä huomanneen, että paikoitusjärjestelyt muuttuivat katuremontin valmistuttua, toteaa rakentamispäällikkö Ari Matteinen.

Matteinen toivoo, että autoilijat ajelisivat silmät auki.

– Kannattaa miettiä vanhoja tottumuksia ja katsella, missä ei enää ole merkittyjä paikkoja. Uudella katualueella sallitus paikat erottuvat katukiveyksessä, hän neuvoo.

Ennen katuremonttia oli autojen paikoitus Kirkkokadun korjatulla osuudella sallittu kadun molemmin puolin. Nyt Poppelin liiketalon puoleinen paikoitus on kokonaan kielletty.

Tämä johtuu siitä, että liiketalon puolella jalkakäytävä levennettiin kävely- ja pyörätieksi.

– Kevytväylälle, valopylväiden väliin näyttää sopivan edelleen autoja. Virheellinen paikoitus on ollut päivittäistä, Matteinen sanoo.

Oppimisprosessi kaikille

Toistaiseksi asiaa on katsottu läpi sormien.

– Tämä on oppimisprosessi puolin ja toisin. Aina, kun uusi kohde valmistuu, täytyy antaa aikaa totutteluun. Myös kaupungin liikennesuunnittelussa mietittiin, ovatko katujärjestely ja liikennemerkit tarpeeksi selkeitä.

Kevytväylän merkki riittää kieltämään väylällä pysäköinnin.

Tiistaina tehdyssä katselmuksessa päädyttiin laittamaan lisäksi pysäköinti kielletty -merkit Kirkkokadun Poppelin puoleiselle sivustalle.

– Kirkkokadun reunan ja kevytväylän vapaaksi jättäminen on erityisen tärkeää Maaherranpuiston puoleisessa päässä. Siellä katu on yksisuuntainen ja sitä käyttävät myös raskaat ajoneuvot huolintaliikenteessä K-liiketalon lastaussillalle. Autot eivät pääse kaartamaan lastauspaikalle, mikäli kadun varrella on pysäköityjä autoja, Matteinen selventää.

Sakotus mahdollista

Mikäli neuvonta mediassa ja uudetkaan merkit eivät pure, on vaarana, että väärin pysäköityihin autoihin alkaa ilmestyä sakkolappuja.

Mutta ovatko pysäköintikieltoa koskevat merkinnät vieläkään riittäviä?

– Jos autoilija yhtään seuraa liikennemerkkejä ja katukiveyksen paikkamerkintöjä, pitäisi asian olla aika selvä, toteaa CAP-autokoulun liikenneopettaja Hannu Harmaala.

Aivan yhtä varma hän ei ole kiellon huomioimisesta talvella.

– Kun lumi on maassa, eivät katukiveykseen merkityt autopaikat näy. Kevytväylän ja ajoradan välistä rajaa voisi kieltoalueella korostaa keltaisella sulkuviivalla, mutta sekään ei keskitalvella näkyisi.

Merkit tehottomia

Varminta olisi jos valaisinrivistön väleihin laitettaisiin rakenteelliset esteet.

Saman asian hoitaisi ajoradan korkea reunakivi. Nämä on remontissa jätetty pois ulkonäkö- ja puhtaanapitosyistä.

Väärin pysäköinyt autoilija ei halunnut nimeään lehteen.

­ – Olen jättänyt tähän auton siitä asti, kun katuremontti valmistui. Ei tullut mieleenkään, että tässä on laiton paikka. Kevytväylä tuossa on, mutta auto ei valaisinpylväiden välissä tuki kevytväylää, hän totesi.

Laiton paikoitus Kirkkokadulla on jatkunut pysäköintikieltomerkkien asentamisen jälkeenkin.

Kommentoi

Palvelut