Mielipide: Kyseenalaista toimintaa Pertunmaan metsissä

Raimo Ulmanen

Pertunmaan kunnan yksi suurimmista tavoitteista on mainostaa itseään esimerkillisenä ulkoilu- ja virkistyskohteita tarjoavana kuntana mökkiläisille ja mahdollisesti kuntaan muuttaville.

Muutamia vuosia sitten Pertunmaalla suoritetun rantojen yleiskaavoituksen yhteydessä kunta halusi varmaan osoittaa mallikelpoisuutensa lahjoittamalla Honkaniementien varressa Tilliniemen viisitoistahehtaarisen metsäpalstan virkistysalueeksi, jolla merkinnällä tila on kaavakartassa.

Palsta on Peruveden ja Tillilammen välisellä kannaksella, ja sillä sijaitsee Peruveden rannassa vene- ja uimaranta.

Kunnan metsien hoitovastuu on annettu metsänhoitoyhdistykselle. Se on tehnyt viimeksi menneenä kesänä kunnan metsiin uuden metsien käyttö- ja hoitosuunnitelman kymmeneksi vuodeksi.

Tuo suunnitelma on varmaan esitetty hyväksyttäväksi kunnan päättäville elimille.

Kuinka on mahdollista, että kaavassa virkistyskäyttöön merkitylle alueelle on viime syksynä tehty raaka 3,5 hehtaarin avohakkuu?

Oletan, että suunnittelija ei ole maastotöitä tehdessään edes vaivautunut tutustumaan kaavakarttaan, vaan on tehnyt työssään lähinnä suoritehehtaareja ja esittänyt kuviolle avohakkuun, kun puuston ikä sen sallii.

Avohakkuuehdotus tuolla kaavamerkinnällä varustetulle alueelle ei sovi ammattilaisjärkeeni. Viimeistään hakkuusuunnitelman ratkaisuja hyväksyessään kunnassa vastuullisten elimien olisi pitänyt tutkia kaavan tarkoitus.

Toisaalta on varmaa, että jos metsäammattilainen ei tuolle kuviolle avohakkuuta esitä, ei sitä myöskään kunta hakkaa.

Metsäammattilaisen vastuu on siis ensisijainen.

Kunta ei voi olla niin suuressa rahapulassa, että metsätuloja on saatava hakkaamalla virkistykseen tarkoitetun palstan ainoa järeämpi kuusikko avohakkuulla. Nyt on puhuttu paljon jatkuvan kasvatuksen ottamisesta käyttöön, mutta sitä tiedän metsätalouden lähes kammoksuvan.

Tässä tapauksessa kuusikkoon olisi pitänyt soveltaa jotakin keveämpää käsittelyä tai mieluummin jättää kokonaan käsittelemättä. Hyvä sienimetsikkö ja oikeastaan palstan ainoa näyttävämpi metsäkuvio on nyt tuhottu virkistyskelvottomaksi.

Suositukseni tämän raiskion virkistyskäytöksi on, että se keväällä kulotettaisiin näytösluontoisesti. Tienvarsimetsänä poltto olisi kohtuullisen turvallista toteuttaa ja kulotusta on aina pidetty hyvänä tekona metsän monimuotoisuuden kannalta.

Allekirjoittaneet myös Helena ja Juha Jokinen, Raija Ulmanen

Keskustelu