Mielipide: Etäopetus tulee kirjata perusopetuslakiin pysyvästi

Hilkka Kemppi

Lähiopetuksesta siirryttiin pari kuukautta sitten etäopetukseen ja nyt on palattu entiseen normaaliin. Olen jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen perusopetuslain päivittämisestä niin, että se määräisi myös etäopetuksen perusteista.

Peruskoulussa tilanne on ollut uusi, sillä perusopetuslaissa ei ole kirjattu etäopetusmahdollisuutta edes poikkeustilanteissa. Lapsen oikeuksien sopimus puolestaan ei anna poikkeusoloissakaan mahdollisuutta poiketa lapsen oikeudesta oppimiseen.

Perusasteen koulutus nojaa lähiopetusperiaatteeseen ja niin on hyvä. Rinnalle tulee kuitenkin saada tarvittaessa hyödynnettävä etäopetusmahdollisuus.

Etäopetuksen kehittäminen on suuri mahdollisuus esimerkiksi harvaan asutulle seudulle ja erikoisaineissa. Etäyhteyksillä voidaan vähentää oppilaiden koulubussissa istumista, mikä usein on poissa vapaa-ajasta ja harrastamisesta.

Etäopetus on myös mahdollisuus valinnanvapauteen niiden erikoisaineiden kohdalla, joiden opetusryhmiä ei synny kaikkialle Suomeen vähäisen opiskelijamäärän vuoksi.

Etäopetuksen lisääminen ei tarkoita sitä, etteikö lähiopetuksen rooli olisi merkittävä jatkossakin. Lähiopetuksen roolia erityisesti sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen oppimisessa ei voi liiaksi korostaa.

Lähiopetuksen roolia erityisesti sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen oppimisessa ei voi liiaksi korostaa.

Toisaalta etäopetusmöröstä on päästävä 2020-luvulle, jolloin mennään lapsen paras edellä myös oppimisympäristöä valitessa. Kaikille lapsille paras oppimisympäristö ei aina ole luokkahuone.

Perusopetuslain 18§ säädettäessä ei ole osattu ajatella, että koululaisia uhkaisi virus. Perusopetuslakia olisi syytä muuttaa niin, että opetuksen järjestäjällä olisi mahdollisuus päättää, milloin voidaan opettaa etäopetuksessa ja milloin lähiopetuksessa.

Nykyisen perusopetuslain perusteella opetuksen järjestämispaikkaa voidaan muuttaa pakottavasta syystä. Uuden paikan tulee kuitenkin olla rakennus, vaikka monessa tapauksessa sähköinen ympäristö soveltuisi paremmin.

Lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutettu on kiinnittänyt huomiota siihen, että osa lapsista saattaa jäädä pois opetuksesta, kun perheessä on riskiryhmään kuuluva henkilö.

Näille lapsille tulisi voida järjestää etäopetusta, jotta heidän oikeutensa oppimiseen ei vaarannu.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee muutoksia, mutta ne ovat luonteeltaan väliaikaisia. Etäopetus tulee kirjata perusopetuslakiin yhdenvertaisuussyistä pysyvänä vaihtoehtona.

Sitä tulee hyödyntää silloin, kun se on lapsen oppimisen ja koulunkäynnin sujuvuuden kannalta paras ratkaisu.

On selvää, että kun etäopetus korjataan perusopetuslakiin, täytyy myös vastuukysymyksiä tarkastella uudelleen. Myös opettajien ja oppilaiden välineiden saatavuus on keskeistä.

Kirjoittaja on Hämeen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen (kesk)

Keskustelu