Onko Sysmässä avoimuutta, osallisuutta ja hyvää hallintoa?

Sysmän Vanhempainyhdistys ry:n hallituksen puolesta Heli Kuitunen

Sysmän kunnanhallitus käsittelee maanantaina 26.5. esitystä kuntakeskukseen rakennettavan uuden koulun sijainnista.

Esitystä on työstänyt helmikuussa 2018 perustettu erillinen viranhaltijoista ja poliittisista päättäjistä koottu työryhmä.

Työryhmän tehtävä on ollut aiemman (4.9.2017 jätetyn) valtuustoaloitteen mukaisesti selvittää koulun sijainnin lisäksi muunmuassa elinkaarimallin mahdollisuuksia, vanhojen/aiemmin rakennettujen rakennusten käyttömahdollisuutta sekä kouluinvestoinnin taloudellisia näkökulmia huomioiden kunnan ikärakenne-ennusteen.

Sysmän Vanhempainyhdistys ry esittää huolensa tilanteesta ja toivoo kuntalaisten aktiivisuutta asian ympärillä. Asia on hurjan, joten tärkeä ja rakentava, avoin ja asiallinen keskustelu on erittäin tarpeen.

Esityslistalla oleva teksti ei valitettavasti kerro työryhmän kokoontumisaikatauluista tai kokousten sisällöstä; huomioista, kannanotoista, asiantuntijoiden käyttämisestä tai tutustumisesta esimerkiksi muihin, muualla maassa tehtyihin ratkaisuihin. Onko näin toimittu ja jos on, millä tavoin ja miten se näkyy esityksessä?

Sysmän Vanhempainyhdistys ry:n tai muun vanhemmista koostuvan, edustuksellisen tahon kuulemista työryhmä ei ole tehnyt, sovitusta poiketen. Suuri huolemme herää onko kuntalaisia; niin vanhempia tai esimerkiksi järjestötoimijoita ja muita ns. sydänkoulun käyttäjäkuntaa kuultu hankevalmistelussa riittävästi.

Nostamme esille myös varsinaisten käyttäjien eli lasten ja nuorten osallistamisen suunnittelussa. Onko lapsia aidosti otettu mukaan nyt esitettävän vaihtoehdon puntaroinnissa ja esityksen tekemisessä? Entä opettajat ja muu koulun pää- tai sivutoiminen henkilökunta? Onko näiden tahojen näkemyksiä otettu valmistelussa kuntalain hengen mukaisesti huomioon?

Lopuksi kysymme vielä muista kerrotuista vaihtoehdoista koulun sijoituspaikaksi. Esitysteksti ei kerro muita paitsi taloudellisia arvioita mainituista muista vaihtoehdoista. Valtuuston esityksen mukaisesti muitakin näkökulmia (kuin talous) tulee ottaa asiaa valmistellessa huomioon. Tuleeko muiden vaihtoehtojen arviointiperusteet riittävällä tavalla tässä puntaroiduksi?

Talvella järjestetty keskustelutilaisuus Teatteritalolla uutisoitiin laajalti. Tilaisuus veti kuntalaisia salin täydeltä, joten se osaltaan kertoo asian tärkeydestä. Samaisessa tilaisuudessa päättäjien ja viranhaltijoiden toimesta luvattiin uusia tilaisuuksia ja keskustelumahdollisuuksia, kunnes vaihtoehtoja on tutkittu. Onko tämän puheen mukaisesti nyt toimittu?

Kommentoi