Mielipide: Sysmä tarvitsee terveellisen ja turvallisen uuden koulun

Sysmän Nuorisovaltuusto, pj. Nette Rimpioja ja hallitus Sysmän Vanhempainyhdistys ry, pj. Maarit Hildén ja hallitus Sysmän Yhtenäiskoulun oppilaskunta, pj. Nelli Kaukolinna ja hallitus Sysmän Lukion opiskelijakunta, pj. Nette Rimpioja ja hallitus

Sysmän Nuorisovaltuuston, Yhtenäiskoulun oppilaskunnan ja Lukion opiskelijakunnan, sekä Sysmän Vanhempainyhdistys ry:n yhteinen kannanotto kouluhankkeeseen:

Uusi koulurakennus on terveellisin, turvallisin ja esteettömin ratkaisu. Iäkkään rakennuksen korjaaminen nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi on riski. Tällaista riskiä ei ole varaa ottaa tulevien sukupolvien ja koulurakennuksen käyttäjien terveydelle.

Lisäksi riskittömämpi uudisrakentaminen ehkäisee kalliita yllätyksiä.

Uudisrakennuksessa voidaan eri tavoin huomioida lasten tai koulun aikuisten erityistarpeet esimerkiksi liikkumisessa. Uudisrakentamisessa on mahdollisuus huomioida myös saniteetti- ja hygieniatilat vastaamaan käyttäjien tarpeita, kuten esimerkiksi kevään 2020 kaltaisessa poikkeustilanteessa.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi vesipisteiden mahdollisuutta jokaisessa luokkatilassa.

Nostamme esille myös sosiaalisen terveyden näkökulman. Oppilashuollon ja sen työntekijöiden tulee olla aidosti osa kouluyhteisöä olemalla samassa rakennuksessa oppilaiden kanssa, helposti saavutettavissa ja läsnä.

Sysmä on maaseutukunta, jossa on runsaasti tilaa. Katsomme, että uusi koulu tulee rakentaa tilavalle tontille, joka vastaa ympäristönä sen käyttäjien tarpeisiin. Koulun ohessa tulee olla paikka saattoliikenteelle, jotta turvallinen liikkuminen kouluun on mahdollista.

Lasten kasvulle ja kehitykselle on tärkeää myös mahdollisuus pihaleikkeihin ja lähiluontoon. Suuri piha-alue antaa myös mahdollisuuden henkilöiden välisen etäisyyden pitämiseen.

Uuden koulun piha-alueen hyödyntäminen liikuntapaikkana on myös tärkeää, sillä erilaiset mahdollisuudet kannustavat liikkumaan. Toimivat piha-alueet käyttäjiä kuunnellen, uusi urheilukenttä ja jo olemassa oleva tekojää ja hiekkatekonurmialue muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden, joka tukee kansanterveyttä vauvasta vaariin.

Koulun pihapiirin ja liikuntamahdollisuuksien rakentuminen kaikkien kuntalaisten kunto- ja terveysliikunnan keskiöksi on nähdäksemme sijoitus hyvinvointiin.

Puretun terveyskeskuksen tontilla oleva entinen lämpölaitos ei ole estänyt aikanaan terveyskeskuksen terveellistä ja turvallista toimintaa tai vaikeuttanut sen liikennejärjestelyjä, joten kiirettä sen purkamiselle ei ole juuri nyt.

Päätöksenteossa edellytämme, että otatte voimassa olevan kuntalain (365/1995) mukaisesti huomioon niin oppilaiden, opiskelijoiden kuin opettajien ja vanhempien näkökulman.

Muistutamme, että YK:n lasten oikeuksien sopimus (1989) artikloissaan 3 ja 12 velvoittaa huomioimaan lapsen edun päätöksenteossa ja korostaa lapsen oikeutta tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa.

Valmisteilla olevan kansallisen lapsistrategian taustaselvityksessä (2020) korostetaan myös lapsivaikutusten arviointia poikkihallinnollisesti, riittävän kattavasti ja monipuolisesti. Arvioinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi sitä, että erilaisten kouluvaihtoehtojen vaikutukset suhteessa lapsiin tulee selvittää asianmukaisesti kohdistuen niin yksittäisiin lapsiin kuin erilaisiin lasten ja nuorten ryhmiin.

Olemme tarvittaessa käytettävissä asiantuntijoiksi kouluhanketta valmisteltaessa tai esimerkiksi tuomaan tarkempaa infoa jäsenistöjemme näkemyksistä ja tuottamaan edellytysten mukaista, riittävää tietoa päätöksenteon tueksi.

Hyvät valtuutetut, pyydämme muistamaan: lasten ja lapsiperheiden hyvä olo on vetovoimatekijä nykyisessä, uudenlaisessa etätyö-Suomessa, miksei etätyö-Sysmässä. Tehdään yhdessä sijoitus sysmäläisten nuorten sivistykseen ja hyvinvointiin.

Keskustelu

Etusivulla nyt

 1. Päätösvalta karkaa Heinolan käsistä
 2. Torin laidalta: Onko viestijäkuvasi rikkinäinen peili?
 3. Hämeeseen 6 miljoonaa euroa EU-hankerahoitusta
 4. Lusin laulujuhlassa soivat vanhat iskelmät
 5. Eläinsuojeluneuvoja auttaa pulassa olevia eläimiä kellonaikaa katsomatta
 6. Orlandon NBA-kuplassa todettiin kaksi koronavirustartuntaa
 7. Tietosuojaongelma kaupparekisterin tietopalvelussa, 144 henkilön tiedot näkyneet virheellisesti
 8. Inflaatio jäi kesäkuussa nollaan – euroalueella kuluttajahinnat nousivat 0,3 prosenttia
 9. Ranskan kansallispäivän sotilasparaatista luovuttiin koronan takia – Presidentti Macron linjaa loppukauden suunnitelmiaan
 10. Osa ilman opiskelupaikkaa jääneistä nuorista kiinnostuneita jatko-ohjauspalvelusta – korkeakoulupaikan saa vain kolmasosa
 11. Heinolan Alkoon kesätöitä hakemaan marssinut Ulla Mäkinen istuu nykyään pöydän toisella puolella – "Haastatteluissa arvostan positiivisia ja iloisia hakijoita"
 12. Harva ihminen on täysin symmetrinen – kehon toispuoleisuus voi aiheuttaa kipua sekä ongelmia liikkuvuuteen ja voimantuottoon
 13. Yön uutiskooste: Hovioikeus antaa tuomionsa MV-julkaisua koskevassa asiassa - käräjillä ehdottomaan vankeuteen tuomittu Ilja Janitskin kuoli alkuvuodesta
 14. Kymmenet tuhannet kiinteistöt eivät vieläkään täytä "paskalain" vaatimuksia – Valvontaa tehdään lähinnä naapurien valitusten perusteella
 15. Yhdysvaltain ja Kiinan kiista kärjistymässä entisestään: ulkoministeri Pompeo kutsui Kiinan aluevaatimuksia laittomiksi, Kiina syyttää Yhdysvaltoja alueellisen rauhan horjuttamisesta

Näytä lisää