Mielipide: Tonttien myymistä on pohdittu monista näkökulmista

Kirsi Lehtimäki

Vastaus Ville-Matti Kuuselalle 8.6.2020 kirjoitukseen kaupunginhallituksen 11.5. 2020 päätöksestä.

Kaupunginhallituksen äänestyspäätöksellä nykyiset vuokralaiset saivat vuokramökkitontteihinsa etuosto-oikeuden. Hinta määräytyy: pohjahinta + indeksi + 25 %, joka pohjautuu huutokaupalla myytyjen samankaltaisten tonttien keskihintaan.

11.5. kaupunginhallituksen päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, jonka kaupunginhallitus käsittelee. Oikaisuvaatimus liittyy jäävin henkilön toimintaan.

Nyt myytävät tontit ovat keskenään erilaisia. Arvokkaimmiksi oletetuista tonteista saisimme huutokaupassa enemmän – esitettyjen arvioiden mukaan 50 000 – 100 000 euroa. Vähemmän kiinnostavien kohdalla hinta saattaa olla kohdillaan. Viime vuonna toteutettu mökkitonttien huutokauppa oli kaupungille positiivinen yllätys. Halutuimman tontin hinta nousi lähes 100 000 euroa pohjahinnasta. Ainoa kiistaton tapa markkinahinnan selvittämiseksi on tarjouskilpailu.

Kuuselan mukaan kaupunginhallituksen olisi pitänyt jättää 11.5.2020 käsittelemättä Vasikkasaaren ja Korpimaan tonttien myynti? Ei olisi – etenkin, kun pohjaesitys oli tarjouskilpailu. Jäävi henkilö ei ole ollut mukana virallisessa valmistelussa. Nyt, kun spekuloidaan jäävin henkilön toiminnalla ja vaikuttamispyrkimyksillä, on merkityksellistä se, mihin lopputulokseen valmistelussa päädyttiin.

Kuusela kysyy myös, palveliko tehty päätös kaupunkilaisten etua ja kaupunkilaisten tasa-arvoista kohtelua, ja mitkä asiat vaikuttivat päätöksentekoon. Itse kannatin tarjouskilpailua, koska se olisi ollut tasapuolinen. Asiaan on erilaisia näkökulmia, enkä arvioi toisten hallituksen jäsenten perusteluita päätöksilleen.

Ainoa kiistaton tapa markkinahinnan selvittämiseksi on tarjouskilpailu.

Päätöksentekoon varmasti vaikutti se, että lunastusmenettely on ollut aikaisemmin käytetty toimintatapa. Vuokramökkien tontit ja niiden myyminen eivät ensimmäistä kertaa nouse keskusteluun Heinolassa. Asiaa on pohdittu monista näkökulmista. On oikeutettua kysyä asiaa kaikkien kaupunkilaisten edun näkökulmasta. Tarjouskilpailu on avoin toimintatapa.

Jääviys on kuntalaissa selkeästi määritelty. Se ei rajoitu vain päätöksentekoon. Kuten Kuusela totesi, päätöksenteossa jäävi henkilö ei saa osallistua valmisteluun missään valmistelun vaiheessa.

Kuntalaisena myös kaupunginhallituksen jäsenellä on oikeus omaan mielipiteeseen ja toiveeseen itseään koskevassa asiassa. Laki rajaa hänen toimintaansa. Ei ole täysin yksiselitteistä, miten hän voi mielipidettään ilmaista. Virallisessa valmistelussa ja päätöksenteossa hän ei saa olla osallisena.

Poliittiseen päätöksentekoon tulevia asioita valmistelevilla ja taustoittavilla viranhaltijoilla on työssään juridinen vastuu. Virkakoneisto toimii lakien ja ohjeistusten pohjalta. Poliittisissa päätöksissä ovat juridiikan lisäksi mukana eettiset ja moraaliset näkökulmat.

Kirjoittaja on Heinolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja (sd.).

Kommentoi