Mielipide: Sitä saa mihin vertaa – Tilinpäätöksiä pitäisi verrata keskenään

Aimo Bonden, Esa Kosonen, Mauno Kuusela, Ritva-Maija Kuuskoski, Harri Okkonen, Erkki Paukkonen

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Lehtimäki kertoi Itä-Hämeessä viime lauantaina 6.6. kaupunginvaltuuston kokouksessaan 1.6. käymään tilinpäätöskeskusteluun viitaten, että ”toimialat onnistuivat pienentämään henkilöstökuluja 1,5 miljoonalla eurolla.”

Jotta totuus peräkkäisten vuosien tilinpäätösten vertailusta ei muutu ”niinku-totuudeksi”, kommentoimme hallituksen puheenjohtajan ja muidenkin vuoden 2019 tilinpäätöksestä lausumaa seuraavasti.

Lehtimäki vertasi vuoden 2019 tilinpäätöksen henkilöstökuluja saman vuoden talousarvioon. Normaalisti tilinpäätöksiä verrataan keskenään. Siis vuoden 2019 tilinpäätöstä edellisen vuoden 2018 tilinpäätökseen. Näin tehden toteamme, että henkilöstökulut eivät suinkaan laskeneet, vaan kasvoivat vuodessa 0,3 miljoonalla eurolla.

On erinomainen asia antaa kiitosta kaupungin henkilöstölle, mutta yhtä tärkeää on perustella se oikein. Kohdistamaton kiitos vesittää helposti palautteen tavoitteena olevan onnistumisen kokemuksen.

Julkisuudessa on kerrottu, että kaupungin toimintakulut kääntyivät vuonna 2019 laskuun. Edellisen vuoden tilinpäätöstietoon verrattuna ne nousivat 2,8 miljoonalla eurolla.

Kaupunki muutti toimintavuoden aikana joulukuussa hyväksymäänsä talousarviota moneen kertaan. Esimerkiksi syksyllä 2019 verotuloarviota laskettiin 3,9 miljoonalla eurolla. Tilinpäätöksessä sitten todettiin, että verotuloarvio ylittyi 0,2 miljoonalla eurolla. Verrattaessa lopullista verotuloa vuoden 2018 tilinpäätöksen vastaavaan lukuun todetaan, että verotulot laskivat vuodessa 0,5 miljoonalla eurolla.

Esimerkit kertovat, miten tarkoitushakuisesti kaupungin luottamus- ja virkahenkilöt vertaamista käyttävät.

Edellä mainitut esimerkit kertovat, miten tarkoitushakuisesti kaupungin luottamus- ja virkahenkilöt vertaamista käyttävät. Kaupunginjohtajakin kertoo vähän väliä, että meillä menee hyvin, kun muilla menee huonommin. Epäselväksi on jäänyt, miten muiden huono meno auttaa Heinolaa.

Uskomme, että suurin osa kaupunkilaisista haluaa todellisen tiedon kaupungin tilasta. Hyvän käsityksen siitä saa vuoden 2019 tilinpäätöksestä sivulta 17 Tuloslaskelma.

Sitä saa mihin vertaa.

Kommentoi