Mielipide: Heinolan valtuuston arvovalta palautettava

Timo Erkkilä, Juha Tähkänen, Merja Hakala, Irja Mällönen-Valkeinen, Teppo Anttola, Petri Jalkanen, Päivi Karhunen, Matti Kirves, Heikki Laitinen, Petri Lehtola, Ari Nokelainen

Kuntalain mukaan valtuusto johtaa kunnan toimintaa. Valtuusto on ainoa kansan valitsema toimielin. Valtuuston sanan pitää painaa kunnan asioista päätettäessä, painottaa Heinolan kokoomus.

Valtuusto voi hallintosäännöllä jakaa valtaa valtuuston alaisille toimielimille ja näiden toimielimien alaisille viranhaltijoille. Edellinen valtuusto hyväksyi hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.7.2017.

Käytäntö on osoittanut, että valtuustolle ei ole jäänyt juuri paljon muuta valtaa kuin budjetin ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Valtuuston listalla on ollut yleensäkin vain muutama asia ja suurin osa näistäkin vain tiedoksi-merkintänä. Valtuuston kokouksia on peruttu ja parhaillaankin valtuusto on kolmen kuukauden istuntotauolla, vaikka tärkeitä ja kaupungin talouden kannalta merkittäviä ratkaisuja pitää tehdä. Niitä tehdään joka tapauksessa, nyt valtuuston selän takana.

Valtuuston ei ole sallittu käsitellä kaupungin kannalta keskeisiä asioita. Silloinkin, kun valtuusto on niistä päättänyt, päätöksiä ei ole noudatettu. Valtuuston hallintosäännössä valtuuston päätettäväksi kuuluvia asioita ei ole edes tuotu valtuustoon. Vaikka hallintosäännön mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina, niin niiden päättämistä ei ole tuotu valtuuston päätettäväksi. Tämä puolestaan on mahdollistanut valtuuston kokousten peruuttamisen ja valtuuston ohi johtamisen.

Hallintosäännön uudistusta ja valtuuston vallan palautusta on luvattu jo kolme vuotta sitten, mutta mitään ei ole saatu aikaiseksi.

Kun hallintosäännössä määrätään esimerkiksi omaisuuden myynnistä päättämisestä kaupunginhallitukselle ja sen alaisille toimielimille, ei ole määrätty mitään euromääräistä rajaa, vaan päätös voisi koskea vaikka kymmenien miljoonien omaisuutta.

Silloinkin, kun asia tuodaan valtuustoon, tietoja pantataan tai jopa vääristellään. Liian usein valtuusto ei edes tiedä, mitä kaupungissa tehdään.

Hallintosääntöä hyväksyttäessä valtuusto edellytti, että myymisen perusteet tuodaan valtuuston päätettäväksi. Kaupunginhallitus ei esitystä valtuustolle valmistellut, kuten kuntalaki määrää.

Hallintosääntöä kierretään ja tulkitaan väärin niin, että valtuustolta viedään loputkin vallan rippeet. Valtuustoaloitteita ja valtuustokyselyitä on kohdeltu epäasianmukaisesti vastoin hallintosäännön ja kuntalain määräyksiä.

Silloinkin, kun asia tuodaan valtuustoon, tietoja pantataan tai jopa vääristellään. Liian usein valtuusto ei edes tiedä, mitä kaupungissa tapahtuu ja tehdään. Näin valtuuston arvovalta on Heinolassa romahtanut. Tämä on seurausta viime vuosien kehityksestä.

Tämä on nyt aika korjata. Hallintosääntö on pikaisesti korjattava tuomalla esiin valtuuston keskeinen valta. Kuntalakia ja hallintosääntöä on jatkossa tarkemmin tulkittava, jotta kansan vaaleissa asettama tahto valtuuston kautta paremmin toteutuisi.

Heinola ei kaipaa sisäpiirin kähmintää, vaan reilua ja oikeudenmukaista päätöksentekoa kaupunkilaisten parhaaksi, sanoo Heinolan kokoomus.

Heinolan kokoomus

Kommentoi