Mielipide: Kailaan koulun rakentaminen tuhoaisi kaupungin talouden ja Heinola menettäisi valttinsa, lähikoulut

Timo Erkkilä, Juha Tähkänen, Merja Hakala, Irja Mällönen-Valkeinen, Teppo Anttola, Petri Jalkanen, Päivi Karhunen, Matti Kirves, Heikki Laitinen, Petri Lehtola, Ari Nokelainen

Heinolan kaupungin velat ovat kohoamassa reilusti yli 110 miljoonaan euron. Kaupunginjohtaja sekä hallinto- ja kehitysjohtaja ilmoittivat viime kokouksessa 1.6.20020, että Heinolan tie on kestämätön, ellei investointeja leikata.

Heinolan kaupunki joutuukin pian päättämään, annetaanko kaupungin velkaantua nykyistä pahemmin vai tehdäänkö järkiratkaisuja asukkaiden parhaaksi. Energiarahaston rahat on käytännössä jo syöty. Velkaa on otettu ja tullaan ottamaan rankalla kädellä.

Velkapakettia rakennetaankin sen varaan, että kuntavaalien jälkeen nostetaan kovasti veroäyriä, vaikkei sitä ääneen sanotakaan. Se on lyhytnäköinen ratkaisu, koska se vähentää Heinolan kilpailukykyä.

Sote-uudistuksen toteutuminen puolittaa Heinolan kaupungin budjetin. Puolta pienemmillä tuloilla pitäisi maksaa rajattomasti kasvaneet velat. Heinolalla on silloin vain kaksi mahdollisuutta: kriisikunnaksi ajautuminen tai veroäyrin nosto tai molemmat. Tämän voimme välttää, jos sitä haluamme.

Kouluinvestoinnit maksavat yli 70 miljoonaa euroa nykysuunnitelmilla, jos riittääkään. Rakennetaanko 450 oppilaan mammuttialakoulu, Kailas Mustikkahaan viereen. Jos Kailas rakennetaan, Jyrängön, Tommolan, Kirkonkylän, Vierumäen ja Lusin koulut lopetetaan. Näin siksi, että kaikki oppilaat mahtuvat tulevaan Kailaaseen ja rakenteilla olevaan Sinitaipaleen koulun.

Kailaan koulun kustannusarvio on 20 miljoonaa euroa, mutta kustannusten arvellaan nousevan tästä kovinkin huomattavasti.

Ylimenovaihe voidaan hoitaa siirrettävällä, joko Tommolan koululle tai ammattikoulun lähelle sijoitettavalla moduulikoululla.

Lähikoulut ovat tärkeitä oppilaille ja koko kaupunginosayhteisölleen. Mahdolliset pandemiauhat vain lisäävät pienten lähikoulujen tärkeyttä. Ne ovat turvallisia kasvuympäristöjä lapsille ja myös koulumatkat ovat lyhyet ja turvalliset.

Yksi mammuttimainen alakoulu lisäisi paljon myös kaupungin ja koululaisperheiden matkakustannuksia. Kailaan koulun suunniteltu sijainti on koko kaupunkia ajatellen syrjäinen.

Vaikka Heinolaan ei enää rakennettaisi yhtään uutta koulua nykyisten ja rakenteilla olevan Sinitaipaleen koulun lisäksi, Heinolassa tulee viiden vuoden päästä olemaan runsaasti tyhjää tilaa kouluissa. Kailaan koulu valmistuisi kolmisen vuoden kuluttua. Se siis rakennettaisiin vain kahden vuoden tarvetta varten. Myös Lyseonmäen yläkoulu tyhjenee silloin kovaa vauhtia.

Kailaan koulun rakentaminen tuhoaisi kaupungin talouden ja Heinola menettäisi hyvän valttinsa, lähikoulut. Kaupunki joutuisi rankalle säästökuurille. Tällöin valitettavasti tingitään opetuksesta ja opetusvälineistä.

Jyrängön koulu, Tommolan koulu, Kirkonkylän koulu, Vierumäen koulu ja Lusin koulu kannattaa tärkeinä lähikouluina ja asukkaille erityisen tärkeinä säilyttää. Samalla voidaan satsata tuntuvasti koulun opetuksen kehittämiseen. Siis saada oppilaille parempi koulu. Se on meidän tärkein tavoite.

Tuo kahden vuoden ylimenovaihe voidaan hoitaa siirrettävällä, joko Tommolan koulun pihalle tai ammattikoulun lähelle sijoitettavalla, noin neljän luokan moduulikoululla. Luokkahuoneiden lisäksi muita tiloja ei tarvita, kun koulu tukeutuu samalla tontilla olevan koulun liikunta- ja ruokailutiloihin sekä muihin tiloihin.

Heinolan oppilasmäärä siirtyy jyrkkään laskuun viiden vuoden jälkeen. Uusia kouluja ei kannata rakentaa kahden vuoden tarvetta silmällä pitäen.

Uutta, lähemmäs 15 miljoonan vanhusten palvelutaloa ei ole järkevää rakentaa. Sote-uudistus on tulossa pian. Parempi vaihtoehto on hoitaa tämä palveluseteleillä ja jatkamalla osittain Mäntylä-kodin sopimusta.

On arvokasta, että vanhuksilla on oikeus ja mahdollisuus tehdä omia valintoja heille parhaiten sopivista asumispalveluista.

Kirjoittajat edustavat Heinolan kokoomusta.

Keskustelu