Mielipide: Tulimme päätelmään, ettemme pysty hakemaan parempaa ratkaisua Sinilähteen kouluasiaan

Kauko Kekkonen

Itä-Hämeen Näin on -palstalla 13.6.2020 kysytään nimettömänä puskista, miksi en kannellut oikeuskanslerille, vaikka Heinolan kaupunki haki perättömillä lausunnoilla rakentamisluvan korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO).

Ensiksi, tekninen virasto, tekninen lautakunta useita kertoja ja osa valtuutetuista esitti koulun rakentamista vanhalle Myllyojan koulun tontille. Kuitenkin rakentamista alettiin puuhata märkään lähdemaastoon, jossa esiintyi myös suojelun kohteena olevia liito-oravia.

Vaikka hallinto-oikeus kielsi rakentamisen tuohon maastoon, Heinolan kaupunki haki lupaa KHO:lta. Kalliilla konsulttitoimistolla teetettiin lausunto, jossa oli useita väitteitä, jotka eivät olleet totta. Tässä kolme pahinta väärää väitettä:

Väitettiin, että vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja ei ole, vaikka lähellä oleva vanha Myllyojan koulun tontti oli vapaana rakentamiselle.

Tekstissä todettiin, että vaihtoehtoiset ratkaisut olisivat vaatineet pitkäkestoisen kaavoitusmenettelyn, ja se viivyttäisi koulun rakentamista, vaikka Myllyojan koulun tontti ei olisi vaatinut kaavoitusta.

Tekstissä väitettiin, että yleisen edun ja kansanterveyden kannalta on pakottava syy rakentaa Aholantien märälle tontille. Mitään pakottavaa syytä ei ollut.

Sinilähteen koulun rakentamista voisi perustella yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä, mutta se olisi pitänyt tehdä rehellisesti.

Kymmenen valtuutettua esitti lisäksi aloitteessaan parempaa tonttiratkaisua kuin märkä lähdetontti. Lisäksi silloinen valtuutettu Risto Kalermo (kok.) puhui valtuustossa vanhan tontin puolesta perustellen sitä säästöillä ja tarpeellisella koulumatkaliikunnalla.

Allekirjoittanutta kehotettiin myös tekemään asiasta rikosilmoitus, mutta en siihen päätynyt.

Koska mikään edellä mainituista pyrkimyksistä ei auttanut, tulimme isommalla joukolla siihen päätelmään, ettemme pysty hakemaan parempaa ratkaisua, eivätkä oikeuskansleri ja -asiamies ole erillisiä muutoksenhakuasteita.

Yhtä vahingollisesti on käymässä myös Kailas-koulun kohdalla. Hyvin monet asiantuntijat, valtuutetut ja virkamiehet tietävät, että ylisuuri, mammuttikokoiseksi suunniteltu Kailas-koulun rakentaminen tuhoaa Heinolan talouden. Se johtaa myös Heinolan lähikoulujen lopettamiseen, vaikka kaikki haluavat käydä koulunsa lähikoulussaan. Vain Sinilähteen koulu saattaa jäädä.

Sinilähteen koulun rakentamista voisi perustella yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä, mutta se olisi pitänyt tehdä rehellisesti. Monet seikat kertovat kuitenkin, että yhdyskuntarakenteen liiallinen tiivistäminen on suurelta osaltaan vahingollista.

Vai olisiko kysyjän mielestä ollut mahdollisuus parempaan ratkaisuun? Näistä prosessin vaiheista on mahdollisuus lukea tarkemmin kotisivuiltani www.kaukokekkonen.com sekä laajemmin kirjastani Havaintoja pienen kaupungin isosta elämästä. Kaikesta huolimatta eletään ihmisiksi hyvässä Heinolassa.

Kirjoittaja on Heinolan kaupunginvaltuutettu (kd.).

Keskustelu