Mielipide: Peruspalvelut turvattava omana toimintana kunnes valtakunnan ratkaisu toteutuu

Pirjo Riikonen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiat ovat olleet esillä valtakunnallisesti ja meillä Heinolassa taas kerran.

Itä-Häme uutisoi kesäkuun lopussa kaupunginhallituksen nimeämän talouden tasapainotusryhmän selvityksestä, joka koski sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymistä osaksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymää. Taustalla ovat talouden haasteet.

Terveydenhuollon kustannusten kasvu on todellista. Väestörakenteen muutos ei kustannusten kasvua selitä. Yhä enemmän moninaisia haasteita ja palvelutarvetta on myös perheillä, lapsilla nuorilla, ei yksin vanhenevalla väestöllä.

Suomi on yksi vauraimmista ja turvallisimmista maista, mutta eriarvoisuus on kasvanut. Kansanterveyden hyvä kasvu on pysähtynyt ja alueellisia eroja on terveyden ja hyvinvoinnin osalta.

Erikoissairaanhoidon palvelut ovat jo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perustamisen jälkeen siirtyneet pois Heinolasta. Järjestämisvastuu on erikoissairaanhoidon osalta annettu hyvinvointiyhtymälle perussopimuksella. Tämä on ollut viisas ratkaisu, koska erikoissairaanhoidon osalta hyvinvointiyhtymän palvelu on laadukasta ja kustannustehokasta monilla mittareilla.

Heinola on päättänyt hoitaa perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut itse. Tämäkin on ollut viisas ratkaisu. Peruspalvelujen sisältöön ja toteutukseen vaikutamme itse monilla tavoin. Johdamme, ohjaamme ja päätämme paikallisesti, mikä on palvelujen sisältö, laatu ja millaisilla henkilöstövoimavaroilla palvelut heinolalaisille tuotetaan.

Kustannussäästöä siitä ei synny.

Kustannustietoisuus on tärkeää Sote-palveluissa. Kustannukset eivät kuitenkaan ole ainoa peruste päätöksille. Heinolassa on hyvä keskustella palveluista, joita haluamme tuottaa kuntalaisille, avoimesti tehdä päätöksiä, jotka vastaavat kaupunkilaisten palvelutarpeeseen, hyvin johdettuna ja taloudellisesti kestävästi. Koronakriisi on osoittanut, miten tärkeitä julkiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut ovat.

Muutama sana valtakunnallisesta Sote-uudistuksesta, jota on tehty vuosia.

Sanna Marinin hallitus julkaisi 5.6.2020 sote-uudistuksen linjaukset. Pääpaino on keskittynyt tärkeisiin asioihin, sote-palvelujen sisältöjen, toimintatapojen ja peruspalvelujen kehittämiseen. Maan hallitus hyväksyi kesäkuussa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden periaatepäätöksen. Tärkeimpiä asioita periaatepäätöksessä ovat terveyttä edistävä toiminta ja palvelut.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma on käynnistynyt. Osana sote-uudistusta alueet valmistelevat ja ottavat käyttöön uudenlaisen ja laaja-alaisen sote-keskuksen. Painopiste on palvelun sisällössä ja toimintatavoissa. Uudistusta tehdään vahvemmin ihminen ja palvelut edellä.

Sosiaali- ja terveyskeskusohjelman tavoitteissa on paljon toimintatapoja, joita Heinolassa on jo tehty. Tämä on hyvä muistaa. Heinola on rohkeasti uudistanut palveluja.

Tulevaisuuden Sote-keskuksessa tavoitellaan uudenlaista sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamista. Sote-keskuksessa tulee jokaisella olla oma vastuuhenkilö ja asiantuntijatiimit suunnittelevat palvelun toteuttamista. Tämä on jo totta meillä Heinolassa.

Tulevaisuuden sote-keskuksissa työskentelee eri alan ammattilaisia vahvassa yhteistyössä, asiakkaan parhaaksi, tiimeissä. Asiantuntijaosaaminen korostuu. Tätä jo kehitetään Heinolassa.

Tulevaisuuden sote-keskusohjelmassa on monia tavoitteita työssäjaksamisen, kollegiaalisen tuen, omahoitotiimien ja uudenlaisen työnjaon osalta. Nämä tavoitteet ovat jo vahvasti etenemässä Heinolassa. Hoidon jatkuvuus turvataan erikoissairaanhoitoon suunnitelluilla hoito- ja palveluketjuilla.

On viisasta jatkaa perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujen kehittämistä ja toteuttamista omana toimintana. Maakunnalliseen valmisteluun osallistumme, kuten olemme aikaisemminkin tehneet.

Tärkeintä on turvata peruspalvelut laadukkaasti ja hyvin Heinolassa, omana toimintana siihen asti, kun valtakunnan ratkaisu velvoittaa meitä siirtymään laajempaan kokonaisuuteen. Hyvä toiminta turvaa tulevaisuudessa palvelut.

Hyvinvointikuntayhtymän yhteisyritykseen ei tässä vaiheessa ole syytä haikailla. Kustannussäästöä siitä ei synny.

Kirjoittaja on Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunnan jäsen (sd.).

Keskustelu