Mielipide: Heinolalaiset sairastavat muita enemmän, mutta vähemmällä rahalla

Fuat Wafin

Kuntaliitto on hiljattain julkaissut mielenkiintoisia tietoja maamme kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista tämän vuoden tammi-huhtikuun ajalta. Tilastosta voidaan todeta, että Heinolan sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset menot ovat 89 prosenttia maamme kuntien keskimääräisestä asukaskohtaisesta menosta.

Kärkeä pitää Savonlinna, jossa menot ovat 116 prosenttia kuntien keskimäärästä. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä ollaan 91 prosentissa eli pari prosenttiyksikköä enemmän kuin Heinolassa, mutta alle valtakunnan tason.

Kun tarkastellaan, kuinka sairasta väki on, käytetään arviointiperusteena muun muassa kuolleisuutta, työkyvyttömyyseläkeläisten osuutta sekä sitä, kuinka moni saa erityskorvattavia lääkkeitä. Heinolan kohdalla näin laskettu sairastavuusindeksi on 110:n luokkaa, eli väki on täällä keskimääräistä sairaampaa. Hyvinvointiyhtymän lukema on melko tarkkaan sama kuin maassa keskimäärin oli eli sadan tienoilla.

Terveintä porukka tuntuu olevan Espoossa, jossa terveysindeksi on alle 90. Lukuihin vaikuttavat väestörakenteen erilaisuudet. Heinolassa ikäihmisten suhteellinen määrä on 2–3-kertainen verrattuna Espooseen.

Kunnallisten palvelujen kysyntään vaikuttaa myös yksityissektorin ja työterveyspalvelujen käyttö, joiden osuus Heinolassa on keskimääräistä vähäisempää. Suuri työttömyys heijastuu niinikään julkisten palvelujen käyttöön.

Yhteenvetona voi sanoa, että sosiaali- ja terveyspuolen palvelut on hoidettu Heinolassa hyvin ja paremmin kuin valtakunnassa keskimäärin. Hallituksen sote-suunnitelmat toteutuessaan ovat hyppy tuntemattomaan.

Silti Heinolankin on syytä armeijakieltä käyttääkseni tiedustella ja selvittää tuleva operaatiomaasto mahdollisimmin tarkkaan, jotta tiedetään, mihin olemme menossa.

Heinolan on syytä armeijakieltä käyttääkseni tiedustella ja selvittää tuleva operaatiomaasto mahdollisimmin tarkkaan.

Kommentoi