Päivän vieras: Ei nimi paikkaa pahenna

Sanotaan, että nimessä on paikan muisti. Paikannimet kertovat menneestä paljon.