Mielipide: Palveluasumista kannattaa keskittää Heinolan keskustaan

Timo Erkkilä, Juha Tähkänen, Merja Hakala, Irja Mällönen-Valkeinen, Petri Jalkanen, Päivi Karhunen, Matti Kirves, Heikki Laitinen, Petri Lehtola, Ari Nokelainen, Aimo Bonden

Heinolassa on varauduttava hoitotarpeen ja hoidettavien määrän kasvuun. Tehostettua palveluasumista on keskitettävä keskustaan nykyisen sairaalan tontille. Tämä parantaa palvelun laatua ja tehokkuutta. Tällöin voivat ikäihmisetkin asua lähellä keskustaa, mukana elämänmenossa.

Tärkeät omaisten, sukulaisten ja tuttavien vierailut onnistuvat parhaiten keskustassa, missä julkiset palvelutkin parhaiten toimivat.

Sairaalassa voidaan käytöstä poistuneet vuodeosastot muuntaa saneeraamalla tehostetun palveluasumisen asunnoiksi. Sairaalan tontin pohjoisosassa on myös tilaa rakentaa lisää tehostetun palvelun asuntoja. Näin edistetään kiinteistön tehokasta käyttöä tulevaisuudessakin.

Sote-uudistuksen toteutuessa on tärkeää, että sairaalan rakennus on tehokkaassa käytössä. Se takaa parhaiten sairaalan rakennuksen käytön sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Tämä taas turvaa osaltaan näiden tärkeiden palvelujen säilymisen sekä hoitotyöpaikat Heinolassa.

On tärkeää ylläpitää monipuolista palvelurakennetta. Palveluseteleiden hallittu käyttö osana toimintaa on järkevää, mutta seteleiden arvo on pidettävä riittävän korkeana. Samalla on osa hoidosta säilytettävä kaupungin toimintana, millä varmistetaan toiminnan jatkuvuus.

Palveluseteleiden hallittu käyttö osana toimintaa on järkevää, mutta seteleiden arvo on pidettävä riittävän korkeana.

Sairaalakiinteistön käytön kehittäminen lisärakentamalla sopii Heinolan tarpeisiin parhaiten.

On erityisen tärkeää, että vanhuksistamme pidetään hyvää huolta. Hyvät terveyspalvelut, kotihoito sekä tehokkaat asumispalvelut takaavat tulevaisuudessakin vanhustenhoidon laadun.

Kirjoittajat edustavat Heinolan kokoomusta.

Keskustelu