Mielipide: Kelloniementien liittymä on surmanloukku

Esa Paaso

Kantatie 46:n, Heinola-Kouvola, perusparannus on valmistumassa. Turvallisuus on ollut ohjaamassa tien parannuksen suunnittelua ja toteutusta. Tien linjausta on oikaistu ja tie on varustettu hyvin kaiteilla. Jopa pienet liittymät ovat saaneet kaiteet.

Kuitenkin Kelloniementien liittyminen Kantatie 46:een on täysin epäonnistunut, kun liittymää nostettiin ja siirrettiin noin 25 metriä uuden tielinjauksen mukaisesti. Entinen liittymä oli hyvä ja turvallinen kaikille tien käyttäjille.

Uudesta liittymästä tuli rekka-autoille ahdas, vaarallisen jyrkästi noin kaksi metriä alaspäin viettävän rinteen ympäröimä ja ilman kaidetta. Kelloniementie on 15 kilometriä pitkä yksityinen tie, jolla on 157 käyttäjäyksikköä pääosin Heinolan alueella. Kelloniementien liittymä on yksi pääliittymistä Kantatie 46:n varrella.

Tuollainen liittymä olisi tullut varustaa hidastuskaistalla, jos tieturvallisuus olisi haluttu asiallisesti ottaa huomioon. Kun sellaista ei ole suunniteltu, ja jos sitä voida jostakin syystä tässä vaiheessa enää muuttaa, tulisi liittymä varustaa kaiteella, ennen kuin ensimmäinen Kelloniementielle ajava auto suistuu rotkoon.

Kuka onnettomuudessa ottaa vastuun, Destia, Ramboll vai kuka? Konsulit herätkää!

Kirjoittaja on arkkitehti SAFA

Tuollainen liittymä olisi tullut varustaa hidastuskaistalla.

Keskustelu