Mielipide: Pitääkö odottaa, että tiellä tapahtuu kuolemaan johtava onnettomuus?

Heikki Seppälä

Kuten Esa Paaso ( IH 28.8.) toteaa Kantatie 46:n (KT46) Heinolan puoleisen osan perusparannuksen suunnittelun lähtökohtana piti olla Kymenlaaksoon suuntautuvan raskaan liikenteen kulun sujuvoittaminen ja erityisesti tien turvallisuuden parantaminen.

Ensimmäinen tavoitteista toteutuu erinomaisesti tien profiilin ja ajettavuuden ollessa hyvä. Samoin tiehen saatu metrin lisäleveys sujuvoittaa kulkemista merkittävästi ja turvaa kevyenliikenteen liikkumisen tiellä.

Tien turvallisuus ei korjauksen yhteydessä parantunut, vaan heikkeni kahdesta syystä: yksityis- ja metsäteiden liittymien sekä ohituskieltojen vuoksi. Esimerkiksi Latomäen yksityistien liittymä on näkyvyydeltään todella vaarallinen, sillä näkyvyys liittymästä Heinolan suuntaan on vain reilu sata metriä (asetuksessa minimi 80 km/h:n teille on 200 metriä).

Liittymään asennettu stop-merkki ei tee Heinolasta päin tulevia ajoneuvoja yhtään näkyvämmiksi. Lisäksi Heinolasta tultaessa ennen liittymää on niin sanottu bussipysäkki, josta ei Latomäentielle pääse kääntymään, vaan joutuu palaamaan takaisin ajokaistalle takaa tulevan liikenteen alle tai vaihtoehtoisesti ajamaan ojaan.

Vastaavasti Seppälammen metsäautotien liittymässä Hepo-ojalla on niin jyrkät kaarteet ja kapeat kaiteiden välit, että esimerkiksi puutavara-autot eivät kyseiselle tielle pääse laisinkaan. Myös muutamassa muussa liittymässä on vastaavia suunnitteluvirheitä, jotka estävät raskaan liikenteen liittymisen KT46:lle.

Osa metsäyhtiöistä on jo harkinnut puun ostamisen lopettamista kyseisten liittymien takaa, kun puutavaraa ei saada kuljetettua tehtaille.

Osa metsäyhtiöistä on jo harkinnut puun ostamisen lopettamista kyseisten liittymien takaa.

Toinen turvallisuutta oleellisesti heikentävä seikka korjatulla KT46:lla ovat Heinolan puoleisessa päässä noin 15 kilometrin matkalla olevat sulkuviivat ohituskieltomerkkeineen. Molemmin puolin yhtenäiset sulkuviivat ja kieltomerkit estävät ohitukset pitkilläkin suorilla, joilla on hyvä näkyvyys.

Luvallinen ohituspaikka alkaa vasta, kun näkyvyys jo oleellisesti heikkenee mäen vuoksi. Lisäksi luvalliset ohituspaikat ovat todella lyhyitä, jolloin ohitus pakostikin venyy jo vaaralliselle alueelle. Olen traktorilla (nopeus noin 40–50 km/h) liikkuessani joutunut todistamaan lukuisia läheltä piti -tilanteita, kun lainkuuliaiset autoilijat lähtevät ohittamaan vasta sulkuviivan päättyessä ja vastaan on tullutkin raskas ajoneuvoyhdistelmä.

KT46:n suunnittelua teki kaksi eri suunnittelutoimistoa, ja ilmeisesti tästä johtuen viimeiset neljä kilometriä tiestä ovat tältä osin aivan erilaiset ja edellä mainittua ongelmaa ei ilmene.

Toivoisin Kaakkois-Suomen ely-keskuksen KT46:en perusparannuksesta vastaavana organisaationa vihdoin ottavan nämä liikenneturvallisuutta olennaisesti heikentävät seikat huomioon. Vai pitääkö odottaa, että tiellä tapahtuu vakava kuolemaan johtava onnettomuus?

Ainakaan rahasta tämä ei voi olla kiinni, sillä ehdotetut korjaukset eivät voi maksaa monta tuhatta euroa kaikkiaan noin 15 miljoonan euron projektissa.

Kirjoittaja on mursketta tiellä kuljettava maaseutuyrittäjä, agronomi, MMM

Kommentoi