Mielipide: Jos Seminaarin alue olisi kaavoitettu tonteiksi, rakennukset eivät olisi rappeutuneet

Valtion järjestelyt maaomaisuuden hallinnan suhteen johtivat 1990-luvun lopulla valtion liikelaitoksen, Senaatti-kiinteistöt, perustamiseen. Liikelaitokselle siirrettiin rakennushallituksen hallinnassa oleva kiinteä omaisuus, jollaista muiden muassa Heinolan seminaarin tontti suojeltavine rakennuksineen oli.