Mielipide: Odotamme hallitukselta päätöksiä, jotka turvaavat pitkäjänteisesti avun ja tuen kaikille Suomessa

Milla Kalliomaa, Kristiina Kumpula

Koronaepidemia on osoittanut välittämisen ja auttamisen arvon. Meihin jokaiseen vaikuttanut poikkeuksellinen tilanne on näyttänyt, miten tärkeä aktiivinen kansalaisyhteiskunta on yhteiskunnan henkiselle kriisinkestävyydelle. Naapuriapu ja talkoohenki ovat korvaamattoman arvokkaita.

Vapaaehtoisten ja järjestöjen organisoima toiminta kuten ruoka-apu, henkinen tuki ja virtuaaliset kohtaamiset ovat esimerkkejä sosiaalisesta pääomasta, jota yhteiskuntamme tarvitsee koronakriisin aikana mutta myös pitkään sen jälkeen.

Kansalaisjärjestöjen laajamittaista toimintaa ja kattavaa yhteistyöverkostoa järjestöjen ja viranomaisten välillä ei kuitenkaan voi rakentaa kriisin hetkellä. Järjestöjen kriisivalmius rakennetaan arjessa.

Sen ylläpitoon ja kehittämiseen tarvitaan resursseja erityisesti silloin, kun varaudumme seuraaviin suomalaista yhteiskuntaa koetteleviin haasteisiin. Tämä järjestöille välttämätön rahoitus tulee monista eri lähteistä, joista tärkeimpiin kuuluvat Veikkauksen tuotosta jaetut avustukset.

Koronakevään aikana viranomaiset vetosivat järjestöihin pyytäen järjestöiltä apua ja tukea kriisistä kärsiville ihmisille. Vain pari kuukautta myöhemmin valtiovarainministeriö ehdotti tukeen yli 30 prosentin leikkausta.

Leikkausten toteutuessa monien järjestöjen pitkäjänteinen työ eniten apua tarvitsevien auttamiseksi uhkaa valua hukkaan. Erityisesti monelle pienelle järjestölle leikkaus tarkoittaisi toteutuessaan toiminnan merkittävää vähentymistä tai päättymistä kokonaan.

Vain pari kuukautta myöhemmin valtiovarainministeriö ehdotti tukeen yli 30 prosentin leikkausta.

Samalla apua tarvitsevien määrä kasvaa ja yhä useampi ihminen on vaarassa jäädä viranomaisten tarjoaman tuen ulkopuolelle.

Viime vuonna hyväksytyssä hallitusohjelmassa luvataan huolehtia järjestöjen toimintaedellytyksistä. Olemme kuulleet ministereiltä puolustuspuheenvuoroja järjestörahoituksen puolesta. Tähän vastuulliseen puheeseen haluamme luottaa ja odotamme hallitukselta päätöksiä, jotka pitkäjänteisesti turvaavat sen, että tulevienkin kriisien kohdalla kaikki Suomessa saavat apua ja tukea.

Kalliomaa on Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri ja Kumpula Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri.

Keskustelu