Lukijalta: Sysmän kunnan kiinteistöjen alennusmyynnin on loputtava!

Sysmän Perussuomalaiset Jani Aalto Timo Aromaa Mirja Kalliosaari Joel Nieminen Tuula Nieminen

Sysmän kunta on ollut hyperaktiivinen pyrkiessään eroon tarpeettomaksi katsomistaan kiinteistöistä.

Myynti- ja purkutoimintaa on perusteltu sillä, että kunnan ei ole mielekästä pitää omistuksessaan tyhjillään olevia kiinteistöjä, vaan pyrkiä niistä eroon ja näin karsia kiinteistöihin liittyviä ylläpitokustannuksia.

Päätöksiä kiinteistöjen myynneistä ja purkamisista on tehty vauhdikkaasti. Toisinaan näin voi olla järkevääkin toimia, mutta aina se ei ole viisain ratkaisu, vaan kunnan ja kuntalaisten edun vastaista toimintaa.

Sysmän Perussuomalaiset katsovat, että kunta on myynyt ja parhaillaankin pyrkii myymään kunnan kiinteistöjä pilkkahintaan sivuuttaen täysin sekä kunnan että kuntalaisten edunvalvonnan ja tilatarpeet.

Viimeisin ja huomiota herättävin esimerkki on kunnan päätös myydä vanha paloasema 41 700 euron summalla. Vanhan paloaseman tarjouskilpailun myynti-ilmoituksessa kiinteistölle ei oltu edes asetettu markkinaehtoista lähtöhintaa eivätkä yksityishenkilöt voineet osallistua tarjouskilpailuun.

41 700 euron myyntihinta vanhasta paloasemasta on nähdäksemme epämääräisen alhainen eikä lähelläkään laskennallista markkinahintaa.

Kunnan käytöstä poistetut kiinteistöt tulee aina mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttää ja säilyttää kunnan omistuksessa.

Asiasta on tehty oikaisuvaatimus, joka hylättiin kunnanhallituksessa. Kunnanhallituksen päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.

Myynnin täten viivästyttyä kunta on nyt vuokrannut vanhan paloaseman tarjouskilpailun voittaneelle Suomen Pakettiautokauppa Oy:lle 2 200 euron kuukausivuokralla. Vuokrasta voidaan laskea, että vanhan paloaseman vuokratuotto kunnalle on vähintään 30 000 euroa vuodessa, kun mukaan otetaan myös vanhan paloaseman asuintilojen vuokratulo. Viiden prosentin vuokratuotolla laskettuna kiinteistön laskennallinen markkina-arvo on näin ollen jopa 600 000 euroa.

Sysmän kunnanjohtaja, tekninen johtaja ja kunnanhallitus on päättänyt tukea erittäin avokätisesti ulkopaikkakuntalaista yritystä myymällä heille vanhan paloaseman kiinteistön 41 700 eurolla, samalla sivuuttaen kunnan ja kuntalaisten omat tilatarpeet sekä laiminlyömällä kuntalaisten edunvalvonnan.

Sysmän Perussuomalaiset eivät tätä menettelyä hyväksy.

Vanhan paloaseman myyntipäätöksen pääasialliseksi perusteeksi kunnan johto toteaa kuntastrategian mukaisen "paikallisen yritystoiminnan tukemisen", samalla kuitenkin täysin sivuuttaen kunnan oman virkavastuullisen ja lakiperusteisen edunvalvonnan, kiinteistötarpeet, kuntalaisten harrastustilatarpeet ja samalla tontilla sijaitsevan uuden palo- ja ambulanssiaseman turvallisen pelastustoiminnan sujuvuuden.

Sysmän kuntastrategian ensimmäisellä sivulla erityisesti todetaan, että kunnan käytöstä poistetut kiinteistöt tulee aina mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttää ja säilyttää kunnan omistuksessa, jotta kaikkein turhimmilta uusrakennusprojekteilta voitaisiin välttyä.

Näin ei ole toimittu vanhan paloaseman suhteen.

Sysmän Perussuomalaisten mielestä vanhan paloaseman kiinteistölle löytyy käyttöä kunnan teknisen toimen varastotiloina sekä kuntalaisten harrastustoimitiloina, kuten kunnanvaltuutettumme Timo Aromaa jättämässään valtuustoaloitteessa on esittänyt.

Yhteenvetona toteamme, että Sysmän kunnan kiinteistöjen alennusmyynnin on loputtava! Tämä on kunnan ja kuntalaisten edun vastaista toimintaa. Nähdäksemme kyseisenlaisessa menettelyssä on jopa korruptoituneeseen toimintaan viittaavia merkkejä, joka murentaa kuntalaisten luottamusta päätöksentekoon.

Toteamme myös, että kunnan tulisi jatkossa ottaa kunnan ja kuntalaisten tilatarpeet ensisijaisesti huomioon sekä noudattaa kuntastrategiaa koskien vanhojen olemassa olevien kunnan kiinteistöjen uusiokäyttöä.

Kunnan ja kuntalaisten etua ajatellen,

Keskustelu