Mielipide: Päätös Heinolan iltavastaanotosta: Valmisteltujen vaihtoehtojen puutteen vuoksi lautakunta oli pantu selkä seinää vasten

Heimo Riutta, Ville-Matti Kuusela, Fuat Wafin

Päijät-Hämeen terveyspalvelukuviot ovat muutosvaiheessa. Heinola on säilyttänyt perusterveydenhuoltonsa omissa käsissään ja siten välttänyt useat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hankaluudet.

Heinolassa on ainoana kuntana Päijät-Hämeessä ollut terveyskeskuksessa perusterveydenhuollon iltavastaanotto. Asukkaat ja mökkiläiset ovat olleet tyytyväisinä tähän palveluun ja pitäneet sitä tärkeänä. Hyvinvointiyhtymän ja Mehiläisen perustama Harjun Terveys -osakeyhtiö on antanut lupauksen, että Lahdessa ja parissa muussa kunnassa se aloittaa yleislääkäritasoisen iltavastaanoton.

Nyt Heinolassa käydään keskustelua nykyisenkaltaisen iltavastaanoton alasajosta vedoten kohonneisiin kustannuksiin ja kävijämäärien laskuun. Molemmat argumentit pitävät kyllä paikkansa. Hinta on vajaat 50 000 euroa korkeampi kuin viime vuonna ja, kiitos koronan, käyttö tällä hetkellä vähäisempää kuin aiemmin. Näistä huolimatta, olemme sitä mieltä, että iltavastaanotto puoltaa paikkaansa kaupunkilaisille tarjottavana palveluna.

Sekä edellisen että nykyisen hallituksen sote-uudistuksessa edellytetään niin sanotun kiirevastaanoton järjestämistä terveysasemilla iltaisin, joten jos Heinolan nyt ajaa palvelun alas, joutuu tuleva sote-yhtymä käynnistämään kahden kolmen vuoden päästä iltavastaanoton uudestaan, mikäli uudistus toteutuu.

Akuutti24 ei ole, tai sen ei ainakaan pitäisi olla, vaihtoehto iltavastaanotolle Heinolassa. Siellä jonottavat tällä hetkellä niin kiireelliset päivystystapaukset kuin haavaansa paria tikkiä hakevat potilaat. Asiakkaita, joiden hoito voidaan turvallisesti siirtää seuraavaan päivään, ei Akuuttiin oteta ollenkaan. Jos esimerkiksi lapsi satuttaa itsensä ja tarvitsee muutaman tikin, muodostuvat matkakulut ja -aika, samoin kuin käyntien kokonaisaika täysin erilaisiksi käytettäessä Akuuttia.

Entä sitten etävastaanotot puhelimella tai videolla? Kunnallisia terveyspalveluja käyttävistä suuri osa on iäkkäitä monisairaita ihmisiä, joiden tietotekniset taidot saattavat olla heikkoja tai olemattomia.

Emme näe mitään perusteltua syytä muuttaa nykyistä Heinolan terveyskeskuksen iltavastaanottoa.

Terveysongelmiin tulee saada apua nopeasti, jottei tilanne pääse kehittymään ongelmalliseksi. Avun saaminen ei saisi olla riippuvainen tietoteknisistä taidoista tai laitteistosta. Ohjeet puhelimen tietokoneruudun kautta eivät välttämättä tule aina ymmärretyiksi.

Etävastaanotto myös asettaa lääkärille erilaisen vaatimustason kuin lähivastaanotto. Puhelimen päästä on myös hankala tikata tai poistaa tikkua silmästä, joten jos etävastaanotto on ainoa vaihtoehto, istutaan näitä varten kuitenkin jonottamassa Akuutissa.

Itä-Häme-lehden 5.10 kirjoituksessa Ilta- ja viikonloppuvastaanotto jäivät julkituomatta asian käsittelyn ja päätöksenteon todelliset haasteet. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 19.9.2017 tekemä kolmivuotinen sopimus virka-ajan ulkopuolisesta vastaanotosta Mehiläisen Terveyspalvelut oy:n kanssa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Sopimuksen sisältyy yhden vuoden optio, josta päätös tuli tehdä neljä kuukautta ennen vuoden 2020 loppua.

Option käyttö tuotiin lautakunnan käsittelyyn ensimmäisen kerran vasta 25.8.2020. Tässä vaiheessa optiovuoden tarkkaa hintaa ei tiedetty. Lautakunta velvoitti sosiaali- ja terveysjohtajan ja lautakunnan puheenjohtajan neuvottelemaan hinnasta.

Syyskuun 15. päivän kokouksessa esittelijä teki suullisen päätösesityksen, ettei Mehiläisen tarkistettua hintaa 473 000 euroa hyväksytä. Vaihtoehtona esittelijä esitti suullisesti etävastaanottoa ja muiden mahdollisuuksien tarkastelun aloittamista.

Valmisteltujen vaihtoehtojen puutteen vuoksi lautakunta oli pantu selkä seinää vasten ja yksimielisesti se hyväksyi option. Vaihtoehtona olisi ollut vastaanottotoiminnan lopettaminen. Lautakunta teki arvovalinnan ja päätti säilyttää palvelun jatkossakin.

Samassa kokouksessa lautakunnalle kerrottiin, että oman talon lääkärien määrääminen tuottamaan iltavastaanoton palveluja ei ole ollut mahdollista. Lautakunnan seuraavassa kokouksessa esittelijä ilmoitti laskeneensa hinnan uudelleen ja oikean vuosikustannuksen olevan 437 312 euroa.

Emme näe mitään perusteltua syytä muuttaa nykyistä Heinolan terveyskeskuksen iltavastaanottoa.

Kirjoittajista Riutta on Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja (sd.), Kuusela varapuheenjohtaja (PaHe) ja Fuat Wafin kaupunginhallituksen edustaja (kok.) lautakunnassa.

Kommentoi