Mielipide: Turvallinen urheilukulttuuri on mahdollinen

Teppo Rantala29koulutusohjelmajohtaja29Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Vierumäen kampus

Suomen urheilun eettisen keskuksen mukaan noin joka viidennen kilpaurheiluun liittyvän häirintätapauksen takana on valmentaja. Yksikin häirintätapaus on liikaa, mutta tulee muistaa, että valmennuskulttuurin parantamiseksi tehdään koko ajan töitä.

Suomalainen valmennuskulttuuri on muuttunut viime vuosina urheilijalähtöiseen suuntaan. Muutos on hidas, sillä meidän jokaisen toiminnassa heijastuvat aikaisemmat kokemukset. Opetamme niin kuin meitä on opetettu, valmennamme niin kuin meitä on valmennettu – ellemme tietoisesti opettele uutta tapaa toimia.

Koulutamme Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikössä urheiluvalmennuksen asiantuntijoita. Koulutuksemme peruslähtökohdat ovat ihmisenä kasvaminen, urheilijalähtöinen valmennustoiminta sekä turvallisen ja innostavan urheilukulttuurin edistäminen.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sekä opettajilta että opiskelijoilta omien arvojen ja toiminnan tietoista reflektointia. Valmentajan valmennusfilosofia kehittyy käytännön valmennuskokemuksia tarkastelemalla ja tutkittua tietoa oppimalla.

Onnistuneen oppimisprosessin tuloksena valmentajan itsetuntemus syvenee ja laadukas urheilijakeskeinen toiminta konkretisoituu käytännön valmennuksessa. Samalla kasvaa valmentajan rohkeus ajatella itse ja puuttua välittömästi epäkohtiin.

Tänäänkin tuhansissa urheiluharjoituksissa ympäri Suomen toteutuu laadukas urheilijalähtöinen valmennustoiminta, ilman syrjintää ja muita lieveilmiöitä.

Urheilun eri toimijoiden yhteinen vastuu on pyrkiä edistämään avoimuutta, keskustelua ja ymmärrystä siitä, mitä eettisesti laadukas valmennustoiminta tarkoittaa valmentajan ja urheilijan arjessa.

Valmennamme niin kuin meitä on valmennettu – ellemme tietoisesti opettele uutta tapaa toimia.

Kommentoi