Mielipide: Hopeasilta kakkonen ei riitä – Kaksi ongelmaa, yksi ratkaisu: palvelutalot seminaarin alueelle

Aimo Bonden, Esa Kosonen, Mauno Kuusela, Ritva-Maija Kuuskoski, Harri Okkonen ja Erkki Paukkonen

Heinolan väki vähenee. Kymmenen vuoden kuluttua heinolalaisia ennustetaan olevan lähes 2 000 vähemmän, mutta yli 75-vuotiaita 1 400 enemmän kuin nyt.

Ikääntyneiden määrällinen palvelutarve ja palveluasumisen tarve kasvaa. Erityisesti tarvitsemme tehostetun palveluasumisen paikkoja. Suunniteltu Hopeasilta 2 ei riitä. Myös omaishoidon tuki ja kotihoito tarvitsevat lisää resursseja.

Panostukset lapsiin ja nuoriin ovat avaintekoja tulevaisuutta varten. Niillä vähennetään myös aina esiin tunkevaa eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Vanhusten hoivan turvaaminen on kuitenkin lakisääteinen ja moraalinen velvollisuutemme.

Kumpaankin tehtävään pitää olla resurssit ja kumpikin tehtävä täytyy toteuttaa. Kaupunki investoi vahvasti juuri nyt lasten ja nuorten koulutiloihin, mutta missä ovat suunnitelmat ja vastaukset ikäihmisten lisääntyvään palvelu- ja palveluasumistarpeesta?

Vanhusten tehostetun palveluasumisen tarpeen ratkaiseminen on kiirelistan kärjessä. Entisellä Reumalla sijaitsevalle Mäntylän hoivakodille on pakko löytää uusi paikka.

Nykyisen Hopeasillan viereen lautakunnat ovat päättäneet sijoittaa seinät, joiden sisään suurin osa Mäntylän paikoista tulisi. Talo valmistuu – jos valmistuu – aikaisintaan parin vuoden päästä. Tehostettu hoiva tarvitsee kuitenkin koko ajan lisäpaikkoja.

Terveyskeskuksen läheisyys lääkäreineen vanhuspalvelukeskittymän vieressä olisi kiistaton etu.

Kannattavan yritystoiminnan näkökulmasta niiden tuottaminen on erittäin vaikeaa. Siksi kaupunki joutunee tuottamaan ne itse ja tekemään joka tapauksessa ratkaisun palvelujen järjestämisestä. Hopeasilta kolmosen suunnittelu olisi pitänyt aloittaa jo eilen.

Kaupungin sydämessä on myynnissä entisen seminaarin alue. Kauppahinta, 250 000 euroa – on murto-osa kaupungin koulu-, katu- ja muista meneillään olevista ja tulossa olevista investoinneista.

Alueella on huomattava rakennusoikeus. Se mahdollistaa suunnitteilla olevan Hopeasilta 2:n ja sen jälkeenkin tulevien tehostetun hoidon yksikköjen rakentamisen alueelle. Terveyskeskuksen läheisyys lääkäreineen vanhuspalvelukeskittymän vieressä olisi kiistaton etu. Se todennäköisesti vahvistaisi, jopa varmistaisi, tulevissa sote-ratkaisuissa terveyskeskuksen säilymisen Heinolassa.

Poliittisessa johdossa alueella olevien suojeltavien rakennusten käyttöä ei pintaraapaisua syvemmin ole pohdittu. Riitti, kun joku sanoi, että niihin ei pidä ”koskea tikullakaan”. Residenssipuiston eli Maaherran puiston päätenäkymänä oleva Heinolan seminaarin vanha päärakennus on kuitenkin osa ainutlaatuista kaupunkikuvaa, jota saa muualta löytämättä hakea.

Esitämme, että Heinolan kaupunki käyttää hyväkseen mahdollisuuden, suorastaan velvollisuuden, hankkia omistukseensa kaupungin keskeisellä paikalla olevan entisen Heinolan seminaarin alueen. Se tulisi kaavoittaa kaupungin vanhusten asumis- ja hoivatarpeen pitkäaikaista ratkaisua silmällä pitäen.

Myös viime vuoden vaihteessa raporttinsa jättäneen kaupunginhallituksen asettaman kiinteistötyöryhmän esitykset tulisi ottaa alueen suunnittelussa huomioon.

Lisäksi kaavan tulisi mahdollistaa kaupungin hallinnon tai yksityisten tarpeita tyydyttäviä asuin- tai muita rakennuksia siten, että aluetta koskevat suojelumääräykset toteutuvat.

Kirjoittajat kuuluvat Heinolan puolesta -ryhmään.

Kommentoi