Mielipide: Pienestä on moneksi – Eikö monipuolisuus ole valttikortti houkuteltaessa perheitä Heinolaan?

Outi Pennanen

Lusissa ja Lusin koulupiirin alueella on paljon perheitä, joiden arjessa on tapahtunut suuria muutoksia muutaman vuoden sisällä. Paljon on odotettu, luvattu, petytty ja jännitetty. Viimeisimpänä käänteenä saimme lukea 7.10. hyvinvointilautakunnan päätöksestä lakkauttaa Lusin koulu ja päiväkoti syksyllä 2021. Koemme velvollisuudeksemme tuoda muutaman näkökulman esiin aiheesta.

Kun kouluverkkokeskustelussa puhutaan alueellisesta tasa-arvosta, on pakko huomauttaa, että Lusi palvelisi Kirkonkylän sivutoimipisteenä pohjoisen Heinolan aluetta siinä missä Vierumäen koulu palvelee eteläistä Heinolaa Sinilähteen sivutoimipisteenä. Kyläyhdistys markkinoi Lusia mainiona asuinpaikkana ja työn alla on suuri tienvarsimainos uusien tonttien markkinointia varten.

On sanomattakin selvää, että asuinpaikan kiinnostus kärsii, jos omaa lähikoulua ei ole. Esimerkiksi Pääsinniemellä asuvien pienten koululaisten lähikoulu voi pahimmassa tapauksessa olla Kailas-talo Heinolan keskustassa.

Onko tosiaan niin että tasa-arvon nimissä pitää lakkauttaa pienet yksiköt ja keskittää kaikki lapset samanlaisiin ryhmiin? Eikö monipuolisuus ole valttikortti houkutellessa perheitä muuttamaan Heinolaan? Tätä nykyä Heinolassa ei ole juurikaan perhepäivähoitopaikkoja tarjolla, joten etenkin pienille lapsille pienet ryhmät olisivat arvokkaita hoitotaipaleen alussa. Miksi täytyy lakkauttaa sekä koulu että päiväkoti?

Kouluverkkoasiaa on puitu pitkään ja hartaasti, kuitenkin päällimmäinen tunne on, että kovin mustavalkoisesti ja vastakkain asettelemalla. Maailma on murroksessa ja tulevasta ei ole kenelläkään tietoa.

Koronatilanteen tuomassa epävarmuudessa on uskomatonta ajatella, että Heinolassa ajetaan tilannetta siihen, että kohta kaikki lapset käyvät koulunsa kahdessa uudessa mutta suuressa koulussa. Kohtaamiset ja altistumiset moninkertaistuvat samassa suhteessa lapsimäärään nähden.

On useita perheitä, joiden lapsen koulunkäynti on sujunut Lusin koulussa, mutta ei isommassa, rauhattomammassa yksikössä.

Eikö koulua ja päiväkotiyksikköä maalla voisi nähdä monipuolisena lisänä Heinolan kouluverkkoon? Koulut voisivat etäyhteyksiä hyödyntäen tukea toinen toistaan. Yhtenä esimerkkinä tuomme esiin opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilun 2-vuotisesta esiopetuksesta vuosille 2021–2024, johon Lusin päiväkoti voisi ehdottomasti hakea mukaan.

Vastikään on uutisoitu useista järkyttävistä pahoinpitelyistä ja pitkään jatkuneista kiusaamistapauksista kouluissa. Tilanne tulee pahenemaan entisestään, jos annamme koulujen lakkautusten jatkua ja ahdamme lapset entistä suurempiin luokkiin ja yksiköihin. Pienessä koulussa häiriökäyttäytymisiin on helpompi puuttua ja mikä tärkeintä – lapsi saa ajoissa tarvitsemansa huomion ja tuen onnistuneeseen koulunkäyntiin.

Hyvinvoivat lapset ovat tärkein voimavara hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuudessa. Tiedossamme on useita esimerkkiperheitä, joiden lapsen koulunkäynti on sujunut Lusin koulussa, mutta ei isommassa, rauhattomammassa yksikössä. Lusin koulua voisi siis hyödyntää erityistä huomiota vaativia lapsia varten, myös muualta Heinolasta.

Lopuksi muutama ote tutkimuksesta pienten ja suurten koulujen eroista (Suomen Kylätoiminta ry:n julkaisu 2008/ Cynthia Reeves ja Gunilla Karlberg-Granlund):

Pienten koulujen oppilaat pärjäävät yleensä paremmin jatko-opinnoissa ja yliopistossa. Tasa-arvo toteutuu yleensä paremmin pienissä kuin suurissa kouluissa. Pienen koulun pedagoginen joustavuus on usein tärkeämpää kuin suuren koulun laajemmat valinnanmahdollisuudet. Pienet koulut kasvattavat oppilaista parempia kansalaisia, jotka ovat sitoutuneempia ja kunnioittavampia. Vanhemmat ja koulua ympäröivä yhteiskunta osallistuvat yleensä enemmän pienten koulujen toimintaan – positiivisin seurauksin. Pienet koulut ovat huomattavasti turvallisempia kuin suuret koulut. Pienen koulun fyysinen ympäristö tukee yleensä opetustyötä paremmin.

Esimerkiksi Pääsinniemellä asuvien pienten koululaisten lähikoulu voi pahimmillaan olla Kailas-talo Heinolan keskustassa.

Heinolan päättäjien tulisi muistaa, että kaikkien alueiden asukkaita tulee kohdella tasavertaisesti, olemme kaikki heinolalaisia. Yhdessä olemme enemmän.

Kirjoittaja on Lusin kyläyhdistyksen puheenjohtaja.

Keskustelu