Mielipide | Voiko asiakas edes toivoa alempia siirtohintoja?

Energiaviraston tehtävänä on suojella kuluttajia, jotta esimerkiksi sähköyhtiöt eivät voisi ylihinnoitella siirtomaksujaan. On käynyt toisin päin. Energiaviraston valvontamalli teki mahdolliseksi, että sähköyhtiöt voivat korottaa siirtohintoja kohtuuttomasti. Näinkö ahneus laillistettiin? Herää kysymys, jäikö Energiavirastolta huolellinen päätösten vaikutusten ennakko­arviointi tekemättä?

Vuosina 2015–2018 liikevaihto nousi 43 prosenttia kolmessatoista yhtiössä. Kuluttajan sähkölaskun kokonaissummasta sähkön siirtohinta saattaa muodostaa yli kaksinkertaisen osuuden verrattuna varsinaiseen sähkön kulutukseen. Ei todellakaan ole kohtuullista.

Esimerkiksi lämmitykseen, liikenteeseen ja digitalisaatioon lasketaan tarvittavan tulevaisuudessa yhä enemmän sähköä. Sen lisäksi, että sähköriippuvaisuus tekee yhteiskunnasta entistä haavoittuvamman, se saa myös kuluttajan odottamaan kauhulla seuraavia sähkölaskujaan, ellei nimittäin valmisteilla olevan lainsäädännön korjauksella pysäytetä sähkön siirtohintojen jatkuvia kohtuuttomia korotuksia.

Voiko edes toivoa, että asiakkaille varmistetaan nykytilaa alemmat hinnat? Vaikka sähköyhtiöt ovat keränneet sievoiset siirtomaksut, on todennäköistä, että kuluttajat eivät näe sitä päivää, jona he havaitsisivat pank- kitileillään yhtiöiden palauttamia rahoja.

Yhtiöt voisivatkin ojentaa hyvittävän kätensä niin, että pidättäytyisivät perimästä siirtohintoja jonkin ajanjakson verran ja tyytyisivät elämään niillä kymmenillä ja sadoilla miljoonilla euroilla, joita ovat jo riistonomaisesti ke-ränneet kuluttajilta. Investointejakaan kun ei ole tehty niin paljon kuin oli arvioitu.

Kuluttajat puolestaan voisivat suunnata siirtohinnoista säästyneet eurot iloisesti muuhun kulutukseen kotimaassa, mitä aina toivotaan, ja mikä, vaikka pieneltäkin osalta, elvyttäisi taloutta.

Yhtiöt voisivat hyvittää asian niin, että pidättäytyisivät perimästä siirtohintoja jonkin ajanjakson verran.

Kuluttajat taas voisivat suunnata siirtohinnoista säästyneet eurot iloisesti kulutukseen kotimaassa.