Lukijlata: Uudet konstit korvaavat perinteisiä terveyspalveluita

Laura Behm

Viitaten Kirsi Lehtimäen artikkeliin viime lauantain Itä-Häme lehdessä (”Laaja palveluvalikoima on säilytettävä”), annan oman vastineeni.

Ensinnäkin Päivystysapu puhelinnumero 116117 on valtakunnallinen maksuton hoidontarpeen arviointia toteuttava yksikkö, jossa työskentelevät henkilöt ovat hoitotyön ammattilaisia.

Palvelu on toiminut Päijät-Hämeen alueella 1,5 vuotta. Tarkoitus on vähentää päivystyksessä asioivien määrää, jotta sinne ei hakeutuisi henkilöitä, joiden hoito olisi ollut terveyskeskuksessa päiväaikaan hoidettavissa.

Päivystysavun hoitaja täällä Päijät- Hämeessä päättää, ohjaako hän asiakkaan oireiden perusteella Lahteen Akuutti24-yhteispäivystykseen vai kiireettömään hoitoon terveyskeskuksen palvelujen piiriin.

Päivystysapu ei anna vastanottoaikoja terveyskeskukseen.

Myöskin sähköinen oirearviointi Omaolo on valtakunnallinen palvelu, jonne kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Sivustolla on oirearviolomake, joihin asiakas vastaa. Lopuksi lomake lähetetään digihoitajalle, joka arvioi asiakkaan hoidon tarpeen, ottaen tarvittaessa yhteyttä asiakkaaseen.

Teknologia ja digitalisaatio helpottavat suomalaisten elämää.

Asiakas voi valita, lähettääkö arvion oireistaan vai auttaako oirearvio häntä ilman ammattilaisen apua.

Omaolo-palvelu on maksutonta, mutta toki asiakkaalla täytyy olla internetyhteys käytettävissään.

Chat-keskustelusivustot ovat tätä päivää ja monella terveydenhoidon yksiköllä onkin tämä palvelu käytettävissä.

Suuret terveydenhoidon yhtiöt Terveystalo ja Mehiläinen esimerkiksi ovat kehittäneet verkkopalvelujaan, jolloin asiakas näkee reaaliaikaisesti tutkimustuloksiaan, varaa aikoja lääkärille tai laboratorioon tai peruuttaa aikojaan.

Kanta.fi ja Hyvis.fi ovat myöskin sähköisiä terveydenhoidon palveluita. Valtaosa kansalaisista kuitenkin varaa puhelimitse ajan laboratorioon, tai käy varaamassa ajan henkilökohtaisesti.

Kanta.fi on laaja sivusto. Pääosin asiakkaat lukevat sieltä terveystietojaan ja uusivat reseptit sitä kautta.

Hyvis.fi on myöskin todella laaja ominaisuuksiltaan. Sieltä on luettavissa vaikka mitä, paljon muutakin kuin ajanvaraus laboratorioon.

Tutkimusten mukaan suomalaisista alle 10 prosenttia käyttää Kanta.fi- ja Hyvis.fi-palveluita.

Heinolalaiset ikääntyneet saavat neuvontaa Terveystuvalta ja Palveluohjaus Santrasta. Päivystysluonteista ikääntyneen hoitoa toteutetaan Phhykyn Akkuna-yksikössä eli akuuttigeriatrian osastolla.

Teknologian ja digitalisaation kehittyessä on lisääntyvästi tullut markkinoille vaikka minkälaisia sovelluksia puhelimeen. Siinä voi esimerkiksi seurata pulssia tai energian kulutustaan. Ikääntyneet kotihoidon asiakkaat voivat jumpata tablettitietokoneen välityksellä kotonaan. Se tuo kustannussäästöjä vähentäen henkilöstöresursseja. On myös digitaalisia ovisilmiä, turvarannekkeita, mattoja, jotka hälyttävät, mikäli ikääntynyt menee ulko-ovesta ja lääkedosetteja, jolloin lääkkeen ottamatta jättäminen hälyttää sovittuun palveluun yhdistettynä. Erilaiset kamerat takaavat turvallisuutta yksin asuvan ikääntyneen kodissa.

Tulevaisuudessa teknologia ja digitalisaatio tulevat yhä enemmän lisäämään sähköistä asiointia helpottaen suomalaisten elämää.

Kommentoi