Lukijalta: Parempi Heinola -ryhmä on valmis kutistamaan valtuustoa

Ville-Matti Kuusela Kirjoittaja on Parempi Heinola -valtuustoryhmän puheenjohtaja

Tämän syksyn ja alkutalven aikana on tarkoitus uudistaa Heinolan kaupungin hallintosääntö. Mikä hallintosääntö on, ja miksi sillä on väliä?

Yksinkertaisuudessaan kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat kuntalaki sekä hallintosääntö.

Kuntalaki on luonnollisesti kaikille sama, mutta hallintosääntö vaihtelee kunnittain. Lain mukaan hallintosäännössä tulee määrätä lukuisista asioista. Näitä ovat muun muassa taloudenhoito, henkilöstöorganisaatio, luottamushenkilöorganisaatio sekä toimivalta ja sen siirtäminen.

Voidaan myös sopia, että siinä määrätään monista muistakin asioista kuin niistä joihin laki velvoittaa. Kyse ei siis ole lainkaan yhdentekevästä asiasta.

Aika ajoin on hallintosääntöä hyvä tarkastella. Ovatko sen määräykset ajantasaiset ja vastaavatko ne nykytilanteen tarpeisiin? Viimeksi hallintosääntö käytiin Heinolassa läpi vajaa neljä vuotta sitten. Nyt on siis jälleen sen aika.

Uutta hallintosääntöä tehdessä on muutama asia, joihin Parempi Heinola -valtuustoryhmä haluaa kiinnittää erityistä huomiota.

Kunnan koon mukaan lain määrittämä minimi on 27 valtuutettua.

Näistä ensimmäinen on valtuuston profiilin nosto. Valtuusto on kaupungin korkein päättävä toimielin ja ainoa, jonka kaupunkilaiset valitsevat suoraan vaaleilla. Se tekee strategiset päätökset ja linjaa kaupungin toimintaa. Hallitus ja lautakunnat sitten toteuttavat käytännön tasolla valtuuston linjauksia.

Tai näin ainakin pitäisi olla.

Nyt tuntuu turhan usein, että lautakunnissa ja hallituksessa unohdetaan valtuuston linjaukset ja kaupungin strategia. Valtuusto on nykyisessä hallintosäännössä jakanut toimivaltaansa eteenpäin jättämättä itselleen mahdollisuutta puuttua niistä poikkeamisiin.

Tähän täytyy saada muutos. Kuntalaki toki antaa valtuustolle mahdollisuuden ottaa asioita käsiteltäväkseen, vaikka hallitus ei niitä valtuustoon toisikaan. Jos päätösvalta on kuitenkin delegoitu pois, on asian käsittely valtuustossa pelkkää tyhjää puhetta.

Toinen Parempi Heinolan ajama asia on selkeys. Organisaatiot ovat, erityisesti virkamiespuolella, eläneet melkoisesti viime vuosina. Tämä on aiheuttanut epäselvyyttä siitä, kuka ja mikä taho vastaa mistäkin. On syytä myös miettiä, onko kaikki toiminnot sijoiteltu oikeille tulosalueille, vai olisiko tehokkaampaa siirtää niitä muualle.

Kolmas iso asia on luottamushenkilöorganisaatio. Ovatko kaikki nykyiset toimielimet tarpeellisia ja onko niiden koko oikea?

Parempi Heinola olisi valmis vähentämään valtuutettujen määrää. Nyt se on 43. Kunnan koon mukaan lain määrittämä minimi on 27 valtuutettua, mikä voi tuntua liian rajulta muutokselta.

Seuraavalle valtuustokaudelle valtuutettujen määrän voisi kuitenkin vähentää 35:een. Mikäli sote-uudistus jollain vuosisadalla toteutuu, aiheuttaa se suuria muutoksia kunnan tehtäviin. Sen on myös heijastuttava kunnan organisaatioihin.

Hallintosääntökeskustelu saattaa tuntua hankalalta ja kaukaiselta asialta, mutta perimmiltään se vaikuttaa kaikkien kuntalaisten elämään. Se, millainen tuo sääntö on, määrittää sen kuuluuko vaaleissa antamamme ääni myös päätöksenteossa ja millä tavalla meidän rahoistamme päätetään.

Kommentoi