Mielipide: Ehdoton ei Sysmän vesilaitoksen yhtiöittämiselle

Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg

Keskustan Sysmän kunnallisjärjestön johtokunta ei lämpene ajatukselle yhtiöittää Sysmän kunnan vesilaitos. Kyseessä on kunnan ja kuntalaisten kannalta tärkeä peruspalvelu, joka on syytä pitää kunnan omana toimintana.

Yhtiöittämisestä saatava taloudellinen hyöty on hyvin pieni, jollei olematon. Se myös vaarantaa suurten käyttäjien asiakkuuden, jolloin vesilaitoksen tulopohja pienenee. Lisäksi uhkana on veden hinnan nousu, jonka maksajiksi joutuisivat kuntalaiset. Näin kävi muun muassa kunnan vuokratalojen vuokrille, kun vuokratalot aikoinaan yhtiöitettiin sekä lämpölaitoksen tuottaman lämmön hinnalle Vapo-kaupan jälkeen.

Yhtiöittämisen sijasta toivomme tiiviimpää yhteistyötä kunnan ja kuntamme alueella toimivien yksityisten vesiosuuskuntien kanssa. Vedenjakelun varmuus ja muut yhteistyön mahdollisuudet on selvitettävä ja neuvoteltava yksityisten vesiosuuskuntien kanssa siten, että saavutetaan kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Samassa yhteydessä on myös neuvoteltava naapurikuntien vesilaitosten ja osuuskuntien kanssa mahdollisesta yhteistyöstä.

Kirjoittaja on Keskustan Sysmän kunnallisjärjestön puheenjohtaja.

Keskustelu