Mielipide | Lahden kaupunginmuseon ydintoiminnot turvattava

Lahden kaupunki kaavailee mittavia säästöjä kaupunginmuseonsa budjettiin vuodelle 2021 taloutensa tasapainottamiseksi. Toteutuessaan lähes 400 000 euron säästöt merkitsevät radikaalia museon ydintoimintojen alasajoa.

Lahden kaupunginmuseo on tehnyt viime vuosina valtavan työn uudistaessaan toimintaansa kaikkien kaupunkilaisten museoksi, esimerkkeinä Lahden taide-, juliste ja muotoilumuseo LAD:n suunnittelu sekä Lahden historiallisen museon uudistustyö.

Myös Radio- ja tv-museo Mastolan laaja uudistus oli kulttuuriteko.

Museolla on tärkeä rooli kansalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin turvaamisessa. Ammattilaisten tuottamat palvelut on tarkoitettu kaikenikäisille vauvoista senioreihin. Museolla on keskeinen tehtävä seudun lumo- ja pitovoiman rakentamisessa yhdessä kumppaneidensa kanssa.

Tulevaisuuden museotoiminnan vaikutus kohdentuu entistä enemmän nykykulttuuriin näkökulmiin kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kestävään kehitykseen ja kansalaisyhteiskuntaan museolain hengessä.

Museo on tutkimustietoon nojaava, luotettava keskustelija, kaikkien kaupunkilaisten lähellä. Museo vahvistaa paikkakunnan asukkaiden identiteettiä muutoksissa.

Kaupunki on uhraamassa museonsa vuosien työn hedelmät. Säästöillä saadaan aikaan pysyvä vaurio kaupungille ja seudulle.

Kaupunginmuseo on saanut vastikään aluevastuumuseon tehtävän, sillä se on ollut kulttuuriperintötyön suunnannäyttäjä asiantuntijapalveluineen alueellaan.

Lahden kaupunki on profiloitunut muun muassa kulttuuri- ja yliopistokaupungiksi. Nyt kaupunki on uhraamassa museonsa vuosien työn hedelmät.

Kaavailluilla säästöillä saadaan aikaan pysyvä vaurio niin kaupungille kuin koko seudulle. Säästöjen sijaan on mietittävä kestävämpiä keinoja Lahden kaupunginmuseon ydintoimintojen turvaamiseksi.

Tämä on kaikkien kaupunkilaisten ja Päijät-Hämeen etu sekä erityisen tärkeää kaupungin maineelle.

Kirjoittaja on Päijät-Hämeen tutkimusseuran puheenjohtaja ja Heinolan kaupunginmuseon museonjohtaja.

Museolla on keskeinen tehtävä seudun lumo- ja pitovoiman rakentamisessa yhdessä kumppaneidensa kanssa.