Mielipide: Asiallisia kohtaamisia vihapuheen sijaan

Tuula Kaukonen, Hilkka von Essen

YK:n kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi vietetään 25. marraskuuta. Suomi on EU:n toiseksi vaarallisin paikka naiselle. Täällä joka kolmas nainen kokee elämänsä aikana lähisuhdeväkivaltaa.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen ihmisoikeusrikkomus. Zonta International on sadan vuoden ajan tehnyt töitä sellaisen maailman eteen, jossa kukaan nainen ei eläisi väkivallan pelossa.

Zonta International Piiri 20:n edustajat kokoontuivat Poriin 10.10.2020 piirikokoukseen, jossa Heinolan Zonta-kerhoa edusti Tuula Kaukonen. Piirikokouksen osallistujat ottivat kantaa häirintään ja vainoamiseen julkilausumallaan todeten, että on tarpeen kiinnittää huomiota yhteiskunnassamme esiintyviin epäkohtiin, muun muassa vihapuheeseen, maalittamiseen ja suoranaiseen misogyniaan, naisvihaan, julkisuudessa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa käytäviin keskusteluihin.

Näiden ilmiöiden kohteena voi olla kuka tahansa, mutta erityisesti naisiin kohdistuva vihapuhe on usein henkilökohtaisuuksiin menevää, seksuaalissävytteistä ja uhkaavaa. Tämä ei ole hyväksyttävää eikä sitä voida kuitata ”vitsinä” tai ”ajattelemattomuutena”.

Vihapuhe ja maalittaminen eivät myöskään kuulu sananvapauden piiriin. On tärkeää, että tämä tuodaan selkeästi esille niin kodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja vapaa-ajan harrasteiden yhteydessä edellyttämällä aina muiden ihmisten kunnioittavaa ja asiallista kohtaamista, puhuttelua ja kohtelua.

Ensi keväänä järjestetään kuntavaalit, jotka ovat jokaisen yksilön oikeuksien toteutumisen sekä yhteiskunnan toimivuuden kannalta demokraattisen toiminnan ydin. ZI Piiri 20 pitää tärkeänä, että vihapuhe kaikkine ilmenemismuotoineen ei estä ehdokkaaksi asettumista ja että luottamushenkilöt sukupuolesta riippumatta, saavat työrauhan yhteiskunnallisessa tehtävässään.

Kirjoittajat edustavat Heinolan Zonta-kerhoa.

Vihapuhe ja maalittaminen eivät myöskään kuulu sananvapauden piiriin.

Kommentoi