Lukijalta: Luonnonsuojeluyhdistys on ajautunut väärille raiteille

Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys teki kesällä Heinolan kaupunginhallitukselle kantelun Torikadun uudistamistyön yhteydessä kaadetuista lehmuksista. Yhdistyksen mukaan puut olivat täysin terveitä mahdollisesti yhtä lukuun ottamatta. Heidi Salminen

Matti Seppä ja Simo Orpana kirjoittivat lauantain 28.11. Itä-Hämeessä Itä-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistyksen nimissä varsin kaunopuheisen ja jopa hyvesignaloivan vastineen 27.11. samassa lehdessä olleeseen artikkeliin.

Avaamme hieman asioiden taustaa toisesta näkökulmasta.

Itä-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys on perustettu vuonna 1974 ja sen säännöissä yhdistyksen tarkoitus on ollut edistää luonnon- ja ympäristön suojelua sekä kestävää kehitystä toiminta-alueellaan.

Vuonna 2016 sääntöihin on lisätty, että tarkoituksena on myös rakennusperinnön suojelu.

Yleisesti ottaen yhdistykset tietysti aina toimivat sekä yhdistyslain että yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Näiden lisäksi nykyaikaiseen toimintaan kuuluu olennaisena osana avoimuus ja läpinäkyvyys.

Sekä yhdistyksen sisällä että erityisesti siitä ulospäin.

Yhdistyksen hallitus ei aina ole ollut tietoinen yhdistyksen nimissä tehtävistä valituksista.

Olikin varsin mielenkiintoista lukea yhdistyksen Facebook-sivulta puheenjohtajan kommentti: ”Me emme keskustele tästä asiasta”, vaikka siitä aivan asiallisesti sivulla tiedusteltiin.

Tämä kommentti jo yksistään kertoo paljon.

Me allekirjoittaneet olemme saaneet jo usean kuukauden ajan erilaisia yhteydenottoja sekä nykyisiltä yhdistyksen jäseniltä että muilta luonnonsuojelusta kiinnostuneilta.

Yhteydenotot ovat koskeneet huolta yhdistyksen nykyisestä toiminnasta ja on tuotu esiin, että siihen kaivataan muutosta.

Muutosta kaivataan nimenomaan siihen, että yhdistys toimisi tarkoituksensa mukaisesti, avoimesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Laajalti nähdään, että ei tämän, eikä minkään muunkaan yhdistyksen toiminta voi olla vain vastustamista ja yhteiskunnan toiminnan vaikeuttamista. Huolta on kannettu siitä, että varsinaista toimintaa on vähän – erityisesti Heinolan ulkopuolisilla yhdistyksen alueilla ei toimintaa ole ollut.

Vuodesta 2016 lähtien yhdistyksen toiminnan näkyvin osa on keskittynyt rakennusperinnön suojelu-otsikon alle ja sen nimissä on tehty lukuisia valituksia erilaiseen kaavoittamis- ja rakentamistoimintaan liittyen.

Meille on hallituksessa eri vaiheissa toimineitten taholta kerrottu, että vuosien mittaan yhdistyksen hallitus ei aina ole ollut tietoinen yhdistyksen nimissä tehtävistä valituksista, vaikka luonnollisesti koko hallituksen pitää ne hyväksyä.

Olemme siis nähneet tarpeelliseksi saada Itä-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys toimimaan aidon tarkoituksensa mukaan.

Lukuisten ihmisten kiinnostus asiaan eli luonnon suojeluun yhteistyössä monien muiden tahojen kanssa, on saanut meitä runsain mitoin liittymään mukaan Suomen Luonnonsuojeluliittoon ja sitä kautta Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistykseen.

Niin kuin Itä-Hämeen jutussa 27.11. kerrottiin, yhdistys on päättänyt yhdistyslain suoman valtuuden mukaan hylätä kymmenien henkilöiden hakemuksen liittyä yhdistyksen jäseneksi. Piirisihteeri Ina Rosbergin mukaan Matti Seppä on ilmaissut, että kyse on ”vallankaappausyrityksestä”.

Tämä on varsin mielenkiintoista: yhdistyksessä valta kuuluu jäsenille, jotka vuosikokouksessa valitsevat puheenjohtajan ja hallituksen hoitamaan yhdistyksen asioita. Asioiden hoitajiksi valitaan henkilöt, joihin jäsenistö luottaa.

Mihin siis Matti Sepän mainitsema vallankaappaus kohdistuu? Onko mahdollisesti pelko siitä, että jäsenistö ei valitsekaan häntä enää jatkoon eikä siis luota häneen yhdistyksen asioiden hoitajana?

Suomessa ei oikeustajun mukaan ketään tuomita teoista etukäteen. Nyt kuitenkin Itä-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistyksen hallitus puheenjohtaja Sepän johdolla on hylännyt kunnollisten, tavallisten, arvostettujenkin henkilöiden hakemukset ilmaisemalla epäilyksen näiden henkilöiden halusta noudattaa yhdistyksen sääntöjä.

Tämä on paitsi erittäin poikkeuksellista toimintaa, myös hyvin loukkaavaa näitä henkilöitä kohtaan.

Matti Seppä ja Simo Orpana kirjoittavat, että yhdistyksen toiminnan pitää olla riippumatonta ja olla sitä myös poliittisesti. Siinä he ovat aivan oikeassa.

Tällä hetkellä yhdistys kuitenkin käyttää mitä merkittävintä poliittista valtaa kaupunkiamme eteenpäin vievissä hankkeissa ja tekee sen vain vastustamalla ja jarruttamalla, ei keskustelemalla eikä yhteistyötä tehden.

Palautetaan Itä-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys siihen tarkoitukseen joka sillä on, riippumattomaksi toimijaksi luonnonsuojelun hyväksi, osana yhteiskuntaa.

Matti Kantola, Päivi Niemiaho, Jari-Pekka Saarinen, Ilkka Jaakkola, Venla Väli-Torala, Billy Sierman, Ari Yli-Teevahainen ja Kristiina Ketomäki

Kommentoi