Mielipide: Kunnat saavat lisärahaa, mutta eivät jaa sitä hoivayrityksille.

Hoivakotiemme hauraat asukkaat ovat olleet erityisen vaativassa tilanteessa vuonna 2020.

Suojautuminen koronaa vastaan on vaatinut monenlaisia erityistoimia ja venymistä ikäihmisten hoivakodeissa sekä muissa riskiryhmien asumisyksiköissä.

Pelkästään koronaan liittyviin suojavarusteisiin olemme käyttäneet tämän vuoden aikana jo lähes kaksi miljoonaa euroa.

Korona tuli kaikille hoiva-alan toimijoille yllätyksenä ja viruksen pitäminen poissa hoivakodeistamme – tavalla, joka mahdollistaa asukkaille hyvän elämän, kunnioittaa itsemääräämisoikeutta ja mahdollistaa sallitulla tavalla omaisten vierailut – on ollut ykköstavoitteemme viime keväästä lähtien.

Teimme valtavan ponnistelun varmistaaksemme riittävän määrän suojavarusteita nopealla aikataululla, sillä halusimme suojata asukkaamme ja henkilöstömme hyvissä ajoin koronan levitessä.

Koemme onnistuneemme tässä tavoitteessamme hyvin.

Yhtäkään hoitokodin asukasta ei voi jättää suojaamatta rahan takia.

Valtio on kompensoinut kunnille koronaan liittyviä kuluja ja ohjeistanut kuntia kohdentamaan näitä varoja myös yksityisten toimijoiden lisäkuluihin.

Kunnat ovat kuitenkin poikenneet tästä linjasta ja jättäneet jostain syystä yksityisten toimijoiden kustannukset korvaamatta. Syitä on vaikea ymmärtää, sillä hoidammehan yhdessä kuntien veronmaksajia. Kuntalaisia tulee kohdella tasavertaisesti, eikä yhtäkään hoitokodin asukasta voi jättää suojaamatta rahan takia.

Miksi yksityinen toimija olisi kustannusten korvaamisesta eriarvoisessa asemassa kunnallisiin toimijoihin verrattuna? Meidän tapauksessamme alle 10 kunta-asiakastamme on korvannut kulut tai osan niistä.

Osa kunnista on pyytänyt huomioimaan lisäkuluja tulevissa hinnankorotuksissa. Tämä on meille palveluntarjoajille hyvin epävarmaa.

Tasapuolisuuden, heikossa asemassa olevien asiakkaidemme sekä etulinjassa työskentelevien hoitajien puolesta pyydämme kuntia kantamaan vastuunsa koronakustannusten kattamisessa myös yksityisten toimijoiden osalta.

Eeva Ketola laatujohtaja

Jani Nurisalo myynti- ja markkinointijohtaja

Esperi Care Oy

Kommentoi