Mielipide: Ei unohdeta kahden maakunnan ammattikorkeakoulua

Sanna Kettunen

LAB-ammattikorkeakoulu yhdisti Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun yhdeksi LAB-ammattikorkeakouluksi tämän vuoden alussa. Uusi ammattikorkeakoulu on rakentamassa yhtenäistä organisaatiokulttuuriaan ja asemaansa kahden maakunnan, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen ammattikorkeakouluna.

LAB-ammattikorkeakoulun kotipaikka on Lappeenranta ja sen opettajat sekä Lappeenrannasta että Lahdesta kuuluvat OAJ Etelä-Karjalan alueyhdistykseen. LAB-opettajilta kantautuu huoli, unohdetaanko ammattikorkeakoulun alueellinen merkitys sen toimiessa kahdessa maakunnassa. Huoli on aiheellinen ammattikorkeakoulujen viime vuosien muutosten ja nyt tapahtuneen yhdistymisen myllerryksessä.

Puolet nuorten ikäluokasta tulisi joka vuosi kouluttaa korkeakoulututkintoon, jotta pystytään vastaamaan työelämän tarpeisiin. Työelämän muutoksessa tarvitaan myös aikuisväestön monimuotokoulutusta ammattikorkeakoulu- ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Puolet Suomen korkeakouluopiskelijoista opiskelee ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulut ovat maakunnissaan myös merkittäviä työllistäjiä. Ne työllistävät oman henkilökuntansa lisäksi myös alueensa elinkeinoelämää ja tuottavat sille osaavaa, korkeakoulutettua työvoimaa.

Kahden maakunnan ammattikorkeakoulun kehittäminen vaatii kahden erilaisen alueen elinkeinoelämän ja koulutuksellisten tarpeiden huomioimista. Sen kampuksia tulee kehittää yhdenvertaisina ja huolehtia, ettei kilpailuasetelmaa synny alueellisista eroista huolimatta. Muovautuvassa organisaatiokulttuurissa ja kahden maakunnan tarpeiden paineessa tässä on haastetta.

LAB-ammattikorkeakoulu on merkityksellinen molempien maakuntien koulutuskentälle, elinkeinoelämälle sekä jokaiselle niiden kunnalle. Ammattikorkeakoulu tulee huomioida kaupunkien ja kuntien kehittämisessä nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on OAJ Etelä-Karjalan puheenjohtaja.

LAB-opettajilta kantautuu huoli, unohdetaanko ammattikorkeakoulun alueellinen merkitys sen toimiessa kahdessa maakunnassa.

Kommentoi