Mielipide: Miksi taas kävi näin: käyttömenot, investoinnit kasvavat ja tulevat valtuustot sidottiin velkavankeuteen

Aimo Bonden, Esa Kosonen, Mauno Kuusela, Ritva-Maija Kuuskoski, Harri Okkonen, Erkki Paukkonen

Kaupunginhallitus antoi yksimielisesti 15.6. alaisilleen lautakunnille ohjeen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–24 taloussuunnitelman laatimisesta. Ohjeella pyrittiin siihen, että käyttömenot ja investoinnit eivät enää kasva ja velkaantuminen pysähtyy.

Toimialuejohtajat ja lautakunnat laativat kaupunginhallitukselle omat talousarvioesityksensä, jotka eivät olleet ohjeen mukaisia. Kaupunginhallitus ei palauttanut esityksiä lautakunnille uudelleen valmisteltavaksi, vaan esitti lautakuntien esityksistä kootun talousarvion lähes sellaisenaan valtuustolle.

Valtuusto käsitteli talousarvioesityksen maanantaina 23.11. Pykälän alussa kaupunginjohtaja ja hallinto- ja kehitysjohtaja käyttivät kumpikin puheenvuoron, joissa he kesäkuisen ohjeen hengessä monin tunnusluvuin vakuuttivat striimausyleisölle, että annetussa ohjeessa oli järkeä, mutta tässä sitä nyt ollaan ja seuraava valtuusto vasta kovan paikan eteen joutuu.

Kaupunginjohtaja sanoi puheenvuorossaan muun muassa seuraavaa:

”… tulojen ja menojen tavoiteltava taso on miinuksella noin 2,5 miljoonaa..."

”Vuonna 2018 valtuuston hyväksymään talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyneeseen toimintakatteen pienentämiseen ei tällä valtuustokaudella päästy...”

Kummankaan virkamiehen puheenvuorot eivät synnyttäneet valtuustosalissa yhtään kysymystä keskustelusta puhumattakaan.

Koulujen infraan investointi ”on 80 miljoonaa euroa ja sehän tehdään täysin velaksi. Tämän velan maksaminen ja syntyneiden poistojen tulosvaikutus kestää kaupungin taloudessa noin 30 vuotta”.

Kummankaan virkamiehen puheenvuorot eivät synnyttäneet valtuustosalissa yhtään kysymystä tai kommenttia keskustelusta puhumattakaan. Mitä siitä pitäisi ajatella!

Valtuutettu Aimo Bondenin (kok.) tekemä palautusesitys kaatui äänin 34–9.

Lopuksi valtuusto päätti päinvastoin kuin kaupunginhallitus oli ohjeistanut: käyttömenot lisääntyvät, investoinnit ja velkaantuminen kasvavat ja kaikki tulevat valtuustot sidottiin velkavankeuteen 30 vuodeksi.

Miksi näin päästettiin käymään?

Kirjoittajat edustavat Heinolan puolesta -ryhmää.

Kommentoi