Mielipide: Ympäristöministeriö varaamassa rahoitusta Seminaarille – pallo on nyt siirtynyt Heinolan kaupungille

Timo Erkkilä

Heinolan seminaarin hätäpelastus on nyt nytkähtämässä reilusti eteenpäin. Ympäristöministeriössä asia on nyt mennyt ponnella eteenpäin. Hämeen ely-keskukselle on varattu rahoitusta, ja mahdollisesti rahoitusta vielä lisätään Heinolan seminaarin rakennusten pelastamiseksi tuholta.

Heinolan seminaarin aluetta ja sen viittä rakennusta pidetään valtakunnallisessa mitassa erityisen arvokkaina kulttuurihistoriallisena suojelukohteena. Se kertoo rakennuksillaan historiallisesti kerroksellisen seminaarin synnystä ja kehityksestä.

Seminaarit taas kouluttivat Suomen opettajat. Opettajat taas levittivät sivistyksen koko Suomeen, ja näin suomalainen sivistysvaltio sai alkunsa.

Ensimmäiseksi selvitetään rakennusten suojaus ja kameravalvonta. Seuraavaksi mietittävänä ovat sähköt ja lämmitys. Suojausta on jo nyt ehditty parantaa.

Ympäristöministeriö on vahvistanut laveamman tulkinnan siitä, mihin valtion rahoitusta voidaan käyttää. Tästä on ratkaisevan tärkeä apu nyt suunnitteilla oleviin toimiin.

Ely-keskus on tarjonnut kaupungille rahoitusta osaan tarvittavista kustannuksista. Pallo on nyt siirtynyt Heinolan kaupungille, joka osaltaan selvittää ja pohtii tilannetta. Heinolan kaupungin vastausta nyt kovasti ja kiireesti odotetaan.

Ensin pitää ratkaista rakennusten pelastaminen ja sitten alkaa pohjustaa alueen pitkän tähtäyksen käyttöä.

Museoviraston kutsumana alueella pidettiin katselmus marraskuun lopulla. Katselmuksessa todettiin, että kaikki suojellut viisi rakennusta pystytään kunnostamaan.

Kyllä Heinolan kaupungin kannattaa näin hienoon tarjoukseen tarttua, se on voitto Heinolalle. Asiasta päättämisellä on kuitenkin nyt kiire.

Ensin pitää ratkaista tämä rakennusten pelastaminen ja sitten alkaa pohjustaa alueen pitkän tähtäyksen käyttöä.

Kiitos, olen saanut aiemmista kirjoituksistani kansalaisilta runsaslukuisasti hienoa tukea. Tätä tukea tarvitaan yhä. Heinolan seminaarista tulee vielä upea.

Kommentoi