Mielipide: Pertunmaan kunnan tulee keskittyä vain lakisääteisiin perustehtäviin – päätä ei saa panna pensaaseen eikä jättää ikäviä päätöksiä konsultin hoidettaviksi

Markku Pöyry

Pertunmaan kunnan virkamiesjohdon ja kunnanjohtajan johdolla olisi pitänyt etsiä keinoja talouden tasapainottamiseksi tekemällä rakenteellisia muutosehdotuksia säästöjen aikaansaamiseksi. Tämä kuuluu heidän toimenkuvaansa, ja siitähän heille maksetaan. Päätä ei saa laittaa pensaaseen ja jättää ikäviä päätöksiä konsultin hoidettaviksi. Osaamisen kuuluu olla tehtävän tasolla.

Luottamusmiesjohto on laiminlyönyt täysin yhden tärkeimmistä tehtävistään: tasapainossa olevasta taloudesta huolehtimisen. Tämä on näkynyt puutteellisena virkamiesjohdon ohjeistuksena sekä ylisuurina investointipäätöksinä, muun muassa teollisuushallit sekä monet tarpeettomat projektit. Nämä ovat johtaneet järjettömään velanottoon kuntakoko huomioiden.

Sivistysosaston etsivän nuorisotyöntekijän sekä nuorisotyöntekijän tehtävät tulisi yhdistää osin vapaa-aikasihteerin ja liikunta- ja hyvinvointiohjaajan tehtäviin. Osa tehtävistä voidaan hoitaa kutsumalla mukaan vapaaehtoisia esimerkiksi nuorteniltojen vetäjiksi. Samoin voidaan tiivistää yhteistyötä seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön kanssa.

Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta tulee tarkastella uudelleen. Henkilökunnan määrä tulisi suhteuttaa hoidettavien lasten määrään. Kahden päivähoitopisteen jatkoa tulisi tarkastella huolella ja miettiä perhepäivähoidon tarjoamista vaihtoehdoksi.

Elinkeinoasiamiehen tehtävät tulisi sisällyttää kunnanjohtajan tehtäviin, kuten on monissa muissa pienissä kunnissa. Kulttuuri- ja matkailupalvelut pitäisi siirtää kunnan omien työntekijöiden tehtäväksi. Kunnan markkinointi voitaisiin hoitaa sisäisesti.

Tuottamattomat projektit, esimerkiksi kesäasuntojen vakituisiksimuuttamisprojekti, pitäisi lopettaa. Asia kuuluu teknisen johtajan tehtäviin.

Sosiaali- ja terveyspalvelut pitää kilpailuttaa välittömästi. Essoten kulujen kasvulle ei näy loppua.

Ruokahuollossa tulisi lopettaa Essotelle myytävät toimitukset, koska myynti on taloudellisesti kannattamatonta. Keskitytään vain koulun ja päivähoidon ruokahuoltoon ja saadaan näin aikaan henkilöstösäästöjä.

Koulun henkilökunnan valvontaruokailut tulisi rajoittaa muutamalle ruokailun valvojalle, ei koko henkilökunnalle.

Vapaa-aika- ja liikuntapuolen toimintoja voidaan karsia ja yhdistää huomioiden kansalaisopiston tarjonnan. Aiemmin yksi henkilö hoiti näitä tehtäviä.

Vanhimmat kunnan rivitalot voidaan myydä tai purkaa.

Teknisessä toimessa tulisi pyrkiä taloudellisesti järkevään yhteistyöhön naapurikuntien kanssa.

Henkilökunnan ja luottamusmiesten matkustus- ja yöpymiskulut pitää minimoida. Aina on pyrittävä yhteiskyyteihin, ei jokainen omalla autollaan.

Kunnan tulee keskittyä vain lakisääteisiin perustehtäviin. Kaikki ylimääräiset on karsittava, esimerkiksi teollisuushallien rakentaminen ja Kisarannan liikuntahallin rakentaminen. Konsulttien käytössä pitää olla hyvin tarkka seula.

Sosiaali- ja terveyspalvelut pitää kilpailuttaa välittömästi. Essoten kulujen kasvulle ei näy loppua.

Kirjoittaja on kunnanvaltuutettu ja tarkastuslautakunnan jäsen (ps.).

Kommentoi