Mielipide: Mikä on johtanut Heinolan näin ryhdittömään hallintoon? Yksikään henkilö tai toimielin ei ole rohjennut ottaa oikeaan johtajuuteen kuuluvaa vastuuta

Aimo Bonden, Esa Kosonen, Mauno Kuusela, Ritva-Maija Kuuskoski, Harri Okkonen, Erkki Paukkonen

Kiitämme kirjoituksistamme saaduista palautteista. Niistä kriittisin osa on kohdistunut siihen, että toistamme samaa monin luvuin perustelemaamme huolta kaupungin velkaantumisesta, emmekä esitä vaihtoehtoja tai keinoja talousongelmista selviytymiseksi.

On totta, että esitämme vaikeita lukuja ja tilastoja. Ne ovat kuitenkin tosiasioita, joilla perustelemme huolemme ja näkymät kaupungin tulevaisuudesta. Lukuja emme voi välttää. Toteamme myös, että tähän mennessä yksikään luottamushenkilö tai viranhaltija – ihmiset, jotka tehtävänsä tai virkansa puolesta hallitsevat talousluvut – ei ole väittänyt, että olisimme esittäneet väärää tietoa.

Sekin on totta, että emme ole saaneet sanomallamme päättäjien päätä kääntymään ja että neula levyllämme on ”juuttunut yhdelle uralle”. Pidämme sen kuitenkin urallaan, kunnes kaupungin talouden tosiasiat tunnustetaan, vedetään välttämättömät johtopäätökset tarvittavista toimista ja pannaan ne täytäntöön. Vanha sanonta kertauksesta opintojen äitinä pätee toivottavasti kuluneenkin levyn opissa.

Vielä sekin on totta, että tähän mennessä näin ei ole tapahtunut. On kyllä tehty Perlaconin konsulttityön perusteella oikean suuntaisia päätöksiä, mutta ne on kerta toisensa jälkeen vesitetty milloin ”periaatteessa” hyväksyttyinä tai siksi, että toteutuksesta ei ole päästy yksimielisyyteen.

Yksikään henkilö tai mikään toimielin ei ole rohjennut ottaa oikeaan johtajuuteen kuuluvaa vastuuta. Ei edes ”virkavastuulla” työtään tekevät.

Mikä on johtanut Heinolan näin ryhdittömään hallintoon. Poliittinen ohjaus, ohijohtaminen, oman työpaikan menettämisen pelko vai kasvojen menettämisen pelossa talousluvuilla kikkaileminen?

Voisivatko edellä mainitut virkamiehet kertoa meille äänestäjille, mitä ne ikävät päätökset ovat?

Kaupunginjohtaja ja hallinto-kehitysjohtaja kertoivat valtuuston talousarviokokouksessa 23.11.2020 uuden, huhtikuussa valittavan valtuuston joutuvan tekemään ”ikäviä päätöksiä”. Voisivatko edellä mainitut virkamiehet kertoa meille äänestäjille, mitä ne ikävät päätökset ovat? Osaisimme nykyistä paremmalla tiedolla erottaa toisistaan ne vaaliliitot ja ehdokkaat, jotka ymmärtävät talouden tosiasiat niistä, jotka eivät, ja ne, jotka yrittävät livahtaa valtuustoon sammutetuin lyhdyin.

Jotkut nykyisistä päättäjistä ovat tivanneet Heinolan puolesta -ryhmältä, mitä pitäisi tehdä, mitä vaihtoehtoja esitämme.

Heitämme pallon takaisin toteamalla, että aitoa vaihtoehtojen pohdintaa pitää edeltää se, että demokraattisesti valitut päättäjät a) tunnustavat talouden tosiasiat ja laittavat valitsemansa virkamiesjohdon töihin tekemään sitä, mikä sille virkansa, palkkansa ja osaamisensa puolesta kuuluukin eli laatimaan vaihtoehtoisia malleja ongelman ratkaisemiseksi, b) valitsevat ja päättävät esitetyistä malleista sen, mikä johtaa talouden tasapainottumiseen ja Heinolan säilymiseen upeana asuinpaikkana hamaan tulevaisuuteen.

Sen jälkeen olemme auliisti auttamassa päätöksentekoa tosiasioiden ja oman osaamisemme pohjalta, niin kuin tähänkin asti olemme tehneet.

Kirjoittajat edustavat Heinolan puolesta -ryhmää.

Kommentoi