Mielipide: Ei ole syytä julistaa tuomiopäivää: meillä on edelleen mahdollisuus säilyttää Heinola vahvojen peruspalveluiden kaupunkina

Kirsi Lehtimäki

Heinolan puolesta -ryhmä toistaa synkkää viestiään kaupungin taloudesta ja hallinnosta. Toiminta on saanut trollauksen piirteitä. Vaikka viranhaltijat ja poliitikot olisivat heille vastanneet, toistuvat kirjoituksissa samat kysymykset ja syytökset. Ratkaisuja he eivät edes yritä tarjota.

Nyt päättyvällä valtuustokaudella ei ole tehty suuria rakenteellisia muutoksia. Suurin sellainen olisi ollut liittyminen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymään. Sitä emme ole tehneet. Talouden tasapainottamisohjelman käsittelyssä 2018 valtuusto ilmaisi yksimielisesti, että tätä vaihtoehtoehtoa ei selvitetä. Päättäjät ja kaupunkilaiset ovat olleet tyytyväisiä päätökseen. Hyvinvointiyhtymään liittyminen olisi ollut suuri sopeuttamistoimi.

Olemme säilyttäneet päätösvallan terveyskeskukseen, asumispalveluihin, kotihoitoon, vammaispalveluihin, sosiaalityöhön, lastensuojeluun ja kaikkiin perustason sote-palveluihin liittyvissä asioissa. Valtuuston vahva tahto on ollut säilyttää etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa laaja palvelutaso.

Olemme halunneet päättää omista palveluistamme ja säilyttää myös monia ei-lakisääteisiä palveluita. Virkamiehet yrittivät esittää ja perustella esimerkiksi terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppuvastaanotosta luopumista. Me päättäjät halusimme tarjota kaupunkilaisille tämän palvelun.

Vaikka jaan huolen taloudesta, olen perustavanlaatuisesti eri mieltä tavasta, jolla löydämme avaimet talouskeskusteluun. Ei ole syytä kiistellä yksittäisistä luvuista. Ei ole syytä korostaa omaa osaamistaan käyttämällä vaikeita lukuja, joilla voisi osoittaa muiden tietämättömyyttä. Ei ole myöskään syytä julistaa tuomiopäivää.

Meillä on edelleen mahdollisuus säilyttää Heinola vahvojen peruspalveluiden kaupunkina. Palvelurakenne ja toiminta tulee muuttumaan väestörakenteen muuttumisen myötä.

Vaikka viranhaltijat ja poliitikot olisivat heille vastanneet, toistuvat samat kysymykset ja syytökset.

On totta, että olemme siirtäneet vaikeita päätöksiä. Koulu- ja päiväkotiverkkokeskustelu on ollut mutkalla. Siihen liittyvät päätökset tulee tekemään uusi valtuusto.

Talouden isot kuvat ovat selkeitä ja kaikkien ymmärrettäviä. Käsitteillä kikkailu voi huonoimmillaan viedä keskustelun sivuraiteelle. Talouden peruskäsitteet on opeteltava ja talousarvioiden ja tilinpäätösten ymmärtäminen on tärkeä osa valtuutettujen perehdytystä.

Valtuusto hyväksyi 2018 talouden tasapainottamisohjelman periaatepäätöksenä, jolloin sen yksityiskohdat eivät ole olleet sitovia. Viime vuosina menokehitystä on voitu hillitä kaikilla muilla toimialoilla paitsi sotessa. Myös henkilöstö on vähentynyt kaikilla muilla toimialoilla paitsi sotessa, jossa palvelutarve kasvaa rajusti.

Taloutemme on mahdollistanut meille muuta maakuntaa laajemman palvelutason. Naapurikuntamme ovat osana hyvinvointiyhtymää toteuttaneet mittavat sopeuttamistoimet. Esimerkiksi Asikkalan, Padasjoen, Hollolan, Nastolan ja Iitin vuodeosastot on lakkautettu.

Tuskin yksikään kunnista olisi omassa valtuustossaan tehnyt lakkautuspäätöstä. Sopeuttamispäätökset on tehty hyvinvointiyhtymän hallituksessa, valtuustossa tai yhtymäkokouksessa.

Viime vuosina menokehitystä on voitu hillitä kaikilla muilla toimialoilla paitsi sotessa.

Tiukan talouden puristuksessa maakunnassa (hyvinvointiyhtymässä) on tehty myös kehittämistä – ei vain sopeuttamista. Henkilöstö on ollut kovilla, mutta monessa on onnistuttu. Akuutti kotisairaala on esimerkki onnistuneesta kehittämisestä. Vuodeosastohoidon sijasta osa potilaista saa sairaalatasoista hoitoa kotiin.

Heinolan näkökulmasta on hyvä, että maakunnallista sotea on Päijät-Hämeessä harjoiteltu jo vuodesta 2017. Pahimmat muutosmyrskyt ovat toivottavasti laantuneet ennen vuotta 2023, jolloin sote-uudistuksen toteutuessa Heinolasta tulisi osa hyvinvointialuetta.

Korona on sekoittanut kaupungin toimintaa suoraan tai välillisesti kaikilla toimialoilla. Korona-pandemian aikana talouden ennustaminen on lähes mahdotonta. Pandemian onnistunut hoito on myös Heinolan talouden näkökulmasta ratkaisevan tärkeää.

Kirjoittaja on Heinolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja (sd.).

Pandemian onnistunut hoito on myös Heinolan talouden näkökulmasta ratkaisevan tärkeää.

Kommentoi