Mielipide: Joukkoliikenteen toimivuus edistää Heinolan elinvoimaa – taksauudistus lausunnolla

Ritva-Maija Kuuskoski, Kimmo Huvinen, Kristiina Mattila-Nousiainen, Seija Saittakari

Paikallisliikenteen lippujärjestelmää ollaan uusimassa, koska nykyinen vyöhyke- ja taksajärjestelmä on osoittautunut sekavaksi. Lahden johdolla on laadittu selvitys uudesta vyöhykejaosta, joka on taksauudistuksen pohjana.

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta on lähettänyt kuntiin lausunnolle kaksi vaihtoehtoista ratkaisua, joilla nykyinen kymmenen vyöhykkeen järjestelmä korvataan joko neljällä tai yhdellä vyöhykkeellä. Yhden vyöhykkeen ratkaisu eli tasataksa tarkoittaisi sitä, että matkan hinta ei riippuisi matkan pituudesta.

Neljän vyöhykkeen mallissa tulee ottaa huomioon, että kahden vierekkäisen vyöhykkeen matkan hinta on alimman taksan mukainen. Tällöin Lahden ympärille muodostuu varsin laaja ”pienimmän taksan” alue. Heinolan Vierumäki on sijoitettu vyöhykkeelle 3 ja Heinolan keskusta, Kirkonkylä, Sysmä, Hartola ja Padasjoki uloimmalle vyöhykkeelle 4. Miksi?

Yhden vyöhykkeen malli (tasataksa) ottaisi tasapuolisesti huomioon kaikki maakunnan asukkaat. Haja-asutusalueelle on kuitenkin paljon harvempi vuoroväli kuin kaupungeissa. Heinolassa tulisi tarkoin miettiä, mitä positiivisia vaikutuksia selvityksessä esitetyllä tasataksamallilla olisi alueen työpaikka-, opiskelija-, ja asiointiliikenteeseen ja sitä kautta kaupungin elinvoimaan nyt ja tulevaisuudessa. Olemmehan Lahden seudun kanssa samaa työssäkäynti- ja kouluttautumisaluetta.

Lahden ja Heinolan välillä kulkee nytkin 2 000 työmatkalaista. Tasataksa on muun muassa Turun seudun liikenteessä lisännyt oleellisesti joukkoliikenteen käyttöä.

Heinolan nettoliikennöintikustannukset (LSL) olivat ”normaalivuonna 2019” 470 290 euroa ja viime vuonna 759 904 euroa, johon saatiin ”koronatukea” valtiolta 272 000 euroa.

Tasataksa on muun muassa Turun seudun liikenteessä lisännyt oleellisesti joukkoliikenteen käyttöä.

Käytettäessä muita joukkoliikennevälineitä esimerkiksi Helsingin matkalla Lahdessa junaan siirtymisen pitäisi olisi sujuvaa ja hinnoittelua pitäisi verrata kaukoliikenteen hintoihin.

Z-juna on tunnissa Helsingissä ja maksaa 10,70 euroa (eläkeläinen 5,90 euroa). Lahti–Heinola-välimatka vie saman tunnin ja maksaa tällä hetkellä 7,40 euroa. Neljän vyöhykkeen mallissa kertalipun hinta vielä kohoaisi. Kaukoliikenteen pikavuorolla hinta Heinola–Lahti-välillä on nykyisin viisi euroa.

Heinolan linjat kilpailutettiin vuonna 2019. Linjojen laadintaa Heinolan näkökulmasta haittasi, ettei ajantasaista tietoa eri linjojen matkustajamääristä ollut käytössä. Uudet linjat ja aikataulut eivät tällä hetkellä toimi myöhästymisien ja juna-aikatauluristiriitojen vuoksi. Nykytilanteessa on paljon kehitettävää, sillä yhteydet pääkaupunkiseudulle ovat tärkeitä myös Heinolalle.

Selvityksen mukaan vyöhykeuudistus lisäisi kaikkien kuntien (Lahti, Hollola, Heinola, Orimattila, Kärkölä, Sysmä) kustannuksia lipputulojen vähentymisen vuoksi. Neljän vyöhykkeen mallissa Lahden lipputulojen vähennys on viisi prosenttia ja tasataksamallissa kahdeksan prosenttia. Vastaavat luvut ovat Heinolan osalta 22 prosenttia (–140 000 e) ja 43 prosenttia (–260 000 e). Tasataksamallin arvioidaan lisäävän joukkoliikenteellä matkustamista vain 2,9 prosenttia.

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta ei ole käsitellyt vyöhykeuudistuksen kuntakohtaisia vaikutuksia, koska selvitys siitä valmistui vasta joulukuun lopussa. Tämä on selvä puute uudistuksen valmistelussa.

Maakunnan elinvoima ja houkuttavuus ovat jo nyt vahvasti riippuvaisia joukkoliikenteen toimivuudesta ja sen määrätietoisesta kehittämisestä.

Siksi se on järjestettävä asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja maakunnan elinkeinotoimintaa tukevasti.

Joukkoliikenteellä on myös merkittävä osuus Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tämän vuoden Euroopan ympäristöpääkaupunkina Lahden ja sen myötä koko maakunnan tulee olla esimerkkinä hyvin järjestetystä joukkoliikenteestä. Heinolassa tulisi miettiä joukkoliikenneasioiden sijoittamista elinvoimalautakunnan vastuualueelle.

Kirjoittajat edustavat Heinolaa Lahden seudun joukkoliikennelautakunnassa: Kuuskoski ja Huvinen ovat lautakunnan jäseniä, Mattila-Nousiainen varajäsen ja Saittakari kaupunginhallituksen edustaja.

Kommentoi