Päivän vieras: Muuta meille, meillä on tilaa

Kaupungistuminen on jo pitkään ollut megatrendi. Korona-ajan myötä ihmisten tarpeet ja toiveet ovat kuitenkin muuttuneet. Ihmiset ovat alkaneet nopeasti näyttää omilla valinnoillaan, että nyt halutaan väljyyttä ja sen mukanaan tuomaa vapautta sekä turvallisuutta. Maaseudun rauha on alkanut houkuttaa.