Ehdokkailta: Keskustan Sysmän järjestö toivoo sopuisampaa päätöksentekoa

Sysmän keskustan kunnallisjärjestön johtokunta: Jarmo Heinonen, Juho Hopeasaari, Vesa Kantonen, Pekka Kemppi, Veikko Kotolahti, Heli Kuitunen, Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg, Jaakko Mannila, Pentti Nieminen, Maija Sinisalo, Raili Valkama, Eija Virolainen-Nurminen

Me Sysmän kunnallisjärjestön johtokunnan jäsenet haluamme tuoda esille ihmistä ja kuntalaista lähellä olevia asioita. Tavoitteemme on tehdä Sysmästä turvallinen ja elinvoimainen kunta, jossa asuu onnellisia ja aktiivisia ihmisiä.

Viimeiset kaksi kautta ovat olleet ristiriitaisia ja osin vaikeitakin, sillä päätöksiin emme ole saaneet yrityksistämme huolimatta toivottua yksimielisyyttä kunnan hyväksi.

Olemme saaneet tuoda päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun lisää avoimuutta ja sitä työtä me haluamme jatkaa. Kuntalaisten osallistamisen haluamme nähdä tässä kärkenä, sillä kuntalaisia varten päätöksiä tehdään. Viisaus asuu juuri kuntalaissa ja parhaat ideat ja ajatukset nousevat käytännön tuomasta kokemuksesta.

Haluamme tehdä siltoja rakentavaa yhteistyötä niin, että vahvistamme yhteisymmärrystä ja lisäämme yhteistyötä eri toimijoiden ja alueiden välillä. Riitelyn sijaan esitämme asioihin toimivia ratkaisuja.

Elinvoima, pitovoima ja ilovoima ovat asioita, joiden hyväksi haluamme kunnallisjärjestönä edelleen tehdä työtä. Jokaisen pitää voida tuntea Sysmä kodikseen riippumatta siitä, onko hän elänyt koko elämänsä Sysmässä tai muuttanut tänne myöhemmin jostain muualta.

Vapaa-ajanasukkaat ovat kunnalle erittäin tärkeä asukasryhmä.

Oma lukio on säilytettävä paikkakunnalla.

Kunnan asioiden tiedottaminen kaipaa ehdottomasti kehittämistä ja aktivointia. Sen tulee olla säännöllistä, helposti löydettävää ja ajantasaista.

Erityisen kaunis sysmäläinen luonto on meitä kaikkia lähellä, sitä meidän tulee hyödyntää kestävällä tavalla. Metsät eivät ole ainoastaan elannon antaja, vaan tärkeä virkistäytymispaikka meille paikkakuntalaisille ja vapaa-ajanasukkaille. Luonto antaakin meille iloa ja terveyttä jo erilaisten tutkimustenkin mukaan.

Haluamme mahdollistaa Sysmässä luontoyrittäjyyden, helpottaa lapsiperheiden liikkumista luonnossa ja panostaa elämysliikuntaan. Puitteet ovat loistavat.

Kaavoituksessa haluamme suosia vapaaehtoisia ja kannustavia keinoja, joissa maanomistajan tahtoa ei saa unohtaa. Yksityisteiden rahoitus on pidettävä kunnossa, sillä toimiva tieverkosto on tärkeä maa- ja metsätaloudelle, mutta myös haja-asutusalueiden asukkaille ja yrittäjille unohtamatta vapaa-ajanasukkaita.

Nyt suunnittelun alla olevan uuden päiväkoti-koulun tulee vastata aidosti käyttäjien ja opetuksen tarpeita. Oma lukio on säilytettävä paikkakunnalla ja erikoistuminen onkin antanut uutta virtaa tälle jatkumolle.

Kouluhyvinvointiin on kiinnitettävä erityisesti huomiota ja kiusaamiseen on pystyttävä puuttumaan tehokkaammin paikallisella tasolla.

Kiusaamistilastot Sysmän osalta ovat huolestuttavia. Siihen on saatava muutos.

Nuorten hyvinvointia tulee kriisitilanteissa ja tarpeen vaatiessa tehostaa mahdollistamalla nuorille helppo ja nopea pääsy mielenterveyspalveluihin.

Haluamme Sysmästä turvallisen ja elinvoimaisen kunnan.

Kommentoi