Mielipide: Sosiaali- ja terveysuudistus vie päätösvallan Helsinkiin

Fuat Wafin

Tulevissa kunnallisvaaleissa valitaan valtuutetut uudelle ja merkittävälle nelivuotiskaudelle. Kuntien budjetista kaksi kolmasosaa siirtyy maakunnille, kun sote-alueet eli hyvinvointialueet muodostetaan vuoden 2023 alusta lukien.

Kuntien vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät maakunnan vastuulle. Kunnalliset työpajat, Heinolassa nuoren työpaja Torppa, siirtyvät myös. Niiden asema heikkenee, kun valtion korvaus poistuu kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä toiminnan siirtyessä maakunnan järjestämisvastuulle (Helsingin Sanomat 2.3.2021).

Koska sosiaali- ja terveysministeriö antaa sotessa rahat maakunnalle, siirtyy päätösvalta terveyspalveluista käytännössä Helsinkiin ministeriöön. Se, joka määrää rahoista, määrää myös mitä tehdään ja mitä ei.

Palataan vuosikymmenten takaiseen käytäntöön kansanterveyslain alkutaipaleelle, jossa Helsingistä käsin määrättiin kaikista pienistäkin asioista valtionosuuden myöntämisen tai myöntämättömyyden kautta.

Maakunnille ollaan vielä sorvaamassa myöhemmin toteutuvaa omaa verotusoikeutta, jolloin kansalainen joutuu maksamaan kolmea veroa eli kunnallisveroa, maakuntaveroa ja valtionveroa. Veroaste nousee takuuvarmasti.

Sote-uudistus rajoittaa voimakkaasti yksityisten palvelujen käyttöä, eli hoidon ja hoivan järjestämisen keinoja rajoitetaan. On olemassa suuri riski, että jo tehtyjä ulkoistussopimuksia puretaan. Kyse olisi takautuvasta lainsäädännöstä, joka on länsimaisen oikeusnormien vastaista. Tätä on tehty maamme historiassa vain kerran ns. sotasyyllisyysoikeudenkäynneissä Moskovan vaatimuksesta.

Se, joka määrää rahoista, määrää myös mitä tehdään ja mitä ei.

Hyvin toimeentulevat ottavat terveysvakuutuksen tai maksavat itse turvautuessaan yksityisiin palveluihin, joissa ei tarvitse jonottaa.

Näin eriarvoisuus lisääntyy, kun kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia, vaan joutuvat jonottamaan julkiseen palveluun. Jostain maakunnan on myös karsittava menoja kustannusten kasvaessa. Sen tien päässä on lähipalvelujen karsiminen.

Olen kirjoittanut tässä lehdessä aikaisemmin, että sote-uudistus aiheuttaa Heinolan sosiaali- ja terveydenhuoltoon ison riskitekijän palvelujen huononemisen suuntaan.

Tätä eivät ne kirjoittajat, jotka edustavat nykyisiä hallituspuolueita, halua nähdä. Tällä hetkellä kunnat voivat vielä itse päättää, miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään. Niinpä Heinola hankkii erikoislääkäripalveluja yksityiseltä Coronarialta ja homma toimii hyvin. Tulevilla hyvinvointialueilla ei ole tätä vapautta.

Kirjoittaja on lääketieteen lisensiaatti ja kuntavaaliehdokas (kok).

Kommentoi