Mielipide: Kaupunki noudatti tonttien varaamisessa tuttuja käytäntöjä – olemme kuitenkin valmiit arvioimaan varaustapaa ja tekemään tarvittaessa parannuksia

Heikki Mäkilä, Markus Hakalin, Teppo Joentausta

Vastaamme Jaakko Asikaisen mielipidekirjoitukseen (IH 23.3.).

Jaakko Asikainen peräänkuuluttaa kirjoituksessaan toimivia käytäntöjä tonttien varaukseen ja myyntiin. On ymmärrettävää, että halutun tontin varaamisen epäonnistuminen aiheuttaa harmistumista. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö käytännöt olisi olleet toimivia ja asiakaslähtöisiä. Kaupungin tavoitteena ja velvollisuutena on asiakkaiden – kuten esimerkiksi nykyisten ja tulevien asukkaiden – tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu.

Käytössä on neljä erilaista vaihtoehtoa tehdä varaus. Asikainen on kiinnittänyt erityistä huomiota mahdollisuuteen tehdä varaus käymällä henkilökohtaisesti kaupungintalolla. Keskeinen kysymys on, saadaanko eri tavoin tehdyt varaukset luotettavasti aikajärjestykseen. Ainakin tähänastisten kokemusten perusteella saadaan.

Asikaisen kuvailemassa tapauksessa kukaan ei ollut tehnyt vs. maankäyttöinsinöörille ajanvarausta etukäteen siksi ajanhetkeksi, kun varauksia alettiin ottaa vastaan. Luonnollisesti oli varauduttu siihen, että varaajia tulisi paikalle. Kaupungintalon sähkölukot avaavat ovet kello 9, mutta kaupungintalolla voi asioida viranhaltijoiden kanssa muulloinkin. Siksi henkilö, joka oli tullut kaupungintalolle tekemään varausta, oli päästetty sisään vähän ennen yhdeksää. Mikään ei kiellä tätä, vaan kyse on asianmukaisesta asiakkaiden palvelemisesta.

Henkilö otettiin vastaan vs. maankäyttöinsinöörin huoneeseen, niin kuin tapana asiakaspalvelutilanteessa on. Koska varausta ei voinut tehdä ennen yhdeksää, kelloa seuraten odotettiin, että se on tasan 9, ja varaus tehtiin. Läsnä oli kolme henkilöä.

Varauksen tekemisen jälkeen vs. maankäyttöinsinöörille tuli sähköpostilla samaa tonttia koskeva varaus. Varaus saapui kaupungin sähköpostipalvelimelle todistettavasti noin 9 sekuntia yli kello 9. Sähköpostivarauksen ajankohdan ratkaisee se, milloin varaus on saapunut kaupungille, ei se milloin se on lähetetty. Tämä ei ole kaupungin oma linjaus vaan juridisesti pitävä käytäntö.

Tällä kerralla on tapahtunut harvinainen tilanne, että samasta tontista on ollut samanaikainen kiinnostus ja jopa kilpailu.

Näin varaukset saatiin selvästi aikajärjestykseen. On epäolennaista, oliko vs. maankäyttöinsinöörin arvio tästä aikaerosta 10 vai 20 sekuntia, kun muiden ihmisten läsnä ollessa ei ehkä huomio kiinnity sekuntien laskemiseen, vaan tapahtumien ajalliseen järjestykseen.

Varaajat ovat itsenäisesti valinneet varaustapansa. Toisen varaajan mielenkiinnosta kyseistä tonttia kohtaan emme etukäteen tienneet. Järjestely on siis toiminut ketään suosimatta ja ketään syrjimättä.

Asikaisen kommentteihin tonttien myyntiin liittyvistä päätöksistä on hyvä todeta, millaisissa vaiheissa edetään varauksesta myyntiin. Kaupunki katsoo tonttivarauksen tapahtuneeksi, kun varaaja on toimittanut varaamisessa tarvittavat tiedot, ja lähettää sen jälkeen varaajalle varauksesta laskun. Tästä ei asuintonttien osalta siis tehdä erillistä viranhaltijapäätöstä, vaan katsotaan, että kysymys on varaajan toimenpiteestä.

Maankäyttöinsinööri tekee päätöksen vasta, kun vastaaja on haluamallaan hetkellä varausajan puitteissa ostamassa tai vuokraamassa tontin. Päätöksellä hyväksytään se, että tontti myydään sen varanneelle henkilölle. Tämä päätös on muutoksenhakukelpoinen, ja kaupunki on toiminut tällä tavoin jo pitkään.

Alusta loppuun kaupunki on siis puheena olevassa tapauksessakin noudattanut käytäntöjä, jotka ovat olleet voimassa aiemminkin. Niiden kanssa on tultu hyvin toimeen. Tällä nimenomaisella kerralla on tapahtunut hyvin harvinainen tilanne, että samasta tontista on ollut samanaikainen kiinnostus ja jopa kilpailu.

Olemme kuitenkin valmiit tällaisten tapausten johdosta arvioimaan varauskäytäntöämme ja tekemään tarvittaessa parannuksia. Kiitämmekin Jaakko Asikaista palautteesta ja pahoittelemme, että tällaisessa elämän isossa päätöksessä, joka asuintontin hankinta on, tulos ei ollut mieleisenne.

Mäkilä on Heinolan kaupungin elinvoimajohtaja, Hakalin vs. maankäyttöinsinööri ja Joentausta kaupunginlakimies .

Kommentoi