Mielipide: Kabinettikeskustelut vastaan avoin demokratia – Kansanvallan toimivuus vaarantuu, jos päätöksenteko ajautuu liian pienen joukon hallintaan

Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg, Eija Virolainen-Nurminen

Itä-Häme kysyi 6.4.2021 Mikko Kivelän kirjoittamassa artikkelissa, minne katosi Sysmästä yhteisymmärrys. Juttua varten oli haastateltu niin kuntalaisia kuin kuntapäättäjiäkin.

Johtavien kuntapäättäjien kommenteissa esiteltiin lukijoille kaksi hyvin erilaista näkökulmaa demokraattiseen päätöksentekoon.

Valtuuston puheenjohtaja Mika Järvinen (kok.) kannattaa toimintatapaa, jossa ryhmäpuheenjohtajat yhdessä päättävät asian, jonka jälkeen he esittelevät päätöksen ryhmissään. Ryhmäkurilla muut päättäjät sitoutetaan tehtyyn päätökseen. Lisäksi valtuuston puheenjohtaja Järvinen harmitteli, että Sysmästä puuttuu keskustelukulttuuri.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Juho Hopeasaari (kesk.) puolestaan peräänkuulutti avointa keskustelukulttuuria, hyvin valmisteltuja valtuustoseminaareja sekä uuden valtuuston ryhmäyttämistä.

Nämä kaksi toimintatapaa eroavat ratkaisevasti toisistaan.

Ryhmäjohtajien norsunluutornissa asioiden sopiminen ei lisää keskustelukulttuuria, vaan vähentää yksittäisen valtuutetun vaikuttamismahdollisuuksia. Se myös vähentää päättäjien keskinäistä luottamusta ja luo jo toimintatapana herkästi eripuraa.

Ryhmäjohtajien norsunluutornissa asioiden sopiminen ei lisää keskustelukulttuuria, vaan vähentää yksittäisen valtuutetun vaikuttamismahdollisuuksia.

Suomessa on kansanvalta ja kansanvalta on demokratiaa. Oleellista sille on yhteinen keskustelu, kompromissit, päätösten avoimuus ja läpinäkyvyys ja kaikkien osallistaminen. Näiden merkitystä kunnallisessa päätöksenteossa ei voi väheksyä.

Demokratiasta ja kansanvallasta pitää huolehtia. Demokratia rapautuu, jos ihmiset eivät osaa tai eivät halua toimia sen pelisääntöjen mukaan. Demokratiaa pitää huoltaa ja kehittää, sillä maailma muuttuu ja muutos on kova.

Keskustelujen puute on suuri uhka kansanvallalle ja sen toimivuus vaarantuu, jos päätöksenteko ajautuu liian pienen joukon hallintaan ja poliittinen eliitti erkanee liikaa kuntalaisista.

Me keskustalaiset uskomme avoimeen keskusteluun ja kuunteluun, erilaisten mielipiteiden kunnioittamiseen sekä ratkaisukeskeisyyteen. Haluamme vahvistaa kansanvaltaa ja osallistaa myös kuntalaisia mukaan päätöksentekoon. Johtajien kesken asioiden sopiminen horjuttaa demokratiaa, sellaiseen päätöksentekotapaan me emme halua sitoutua.

Kirjoittajista Lehtosalo-Lönnberg on Sysmän Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja Virolainen-Nurminen sihteeri.

Kommentoi