Mielipide: Kouluverkon jälkeen selvitettävä ikäihmisten palvelujen tarve

Pirjo Riikonen

Heinolan kaupungin kouluverkkoselvitys on ollut ajankohtainen pitkään. Nyt tuntuu, että siitä on saatu yhteinen tahtotila. Se on hyvä. Koulurakennukset valmistuvat. Lapset ja nuoret saavat opiskella. Ammatillisen koulutuksen asemaa on hyvä jatkossa vahvistaa Heinolassa.

Toivon ja uskon, että kouluverkkoselvityksessä on tarkkaan tehty lapsivaikutusten arviointi, arvioitu taloudelliset ja ekologiset vaikutukset sekä arviot koulumatkojen vaikutuksista lapsiin sekä asukkaiden riittävä kuuleminen kaupungin pito- ja vetovoimankin näkökulmasta.

Seuraava tärkeä tehtävä Heinolassa on laatia suunnitelma ikäihmisten palveluista. Ikäihmiset ovat voimavara Heinolalle. Suunnitelma on tärkeä, vaikka hyvinvointialue vastaa jatkossa ikäihmisten palveluista, viimeistään 2023. Heinolalaisten ikäihmisten etua on valvottava.

Vastuu palvelujen järjestämisestä on vielä meillä. Ehkäisevillä palveluilla ja kuntoutuksella pidetään yllä iäkkäiden ihmisten toimintakykyä. Terveyspalveluihin sisältyvät oman kunnan terveyskeskuksen palvelut, jotka meillä Heinolassa ovat hyvin hoidetut, myös ikäihmisille.

Heinolassa kotipalvelu ja kotisairaanhoito on yhdistetty kotihoidoksi, jota täydentävät erilaiset tukipalvelut. Näistä kaikista on hyvä tehdä suunnitelma seuraaville vuosille. Ikäihmisten asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, joiden järjestämisestä vastaa kunta.

Asumispalveluja järjestetään myös vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella. Asumispalveluissa on erilaisia vaihtoehtoja ja kuntalaisten palveluverkko ikäihmisten asumispalvelujen osalta on hyvä selvittää pikaisesti.

Uudet tavat kuulla kuntalaisia tuottavat arvokasta tietoa kunnille palveluiden kehittämisen tueksi.

Ikäihmiset tarvitsevat monenlaisia palveluja niin kotona asumisen tueksi kuin palveluasumisen eri muodoissa. Kaupunkimme tehtävänä on valvoa itse järjestämiään ja ulkopuolelta ostamiaan palveluja sekä kaikkien yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajien toimintaa kunnassa. On hyvä muistaa, että asumispalvelujen laadusta ja kehittämisestä on annettu suositukset.

Haluamme varmistaa, että apua ja tukea on saatavilla jokaiselle, kun niitä tarvitaan. Tärkeimmät hyvän ja turvallisen arjen palvelut ja tuki ovat meillä lähellä, onneksi. Ne on säilytettävä.

Hoitajamitoitus on tärkeä askel kohti laadukkaampia vanhuspalveluita. Seuraavaksi on varmistettava kotihoidon ja ikääntyvien toimintakykyä ylläpitävien palveluiden riittävyys.

Palvelujen riittävyyden lisäksi tarvitsemme henkilöstöä. Panostukset kuntoutukseen ja kotiin tuotaviin palveluihin parantavat elämänlaatua ja luovat turvaa.

Omaishoitajat tekevät merkittävää työtä. Heidän työtään on tuettava nykyistä paremmin. Omaishoitoon on Heinolassa varattava riittävät resurssit.

Kuntalainen voi käyttää ääntään äänestämällä. Sen lisäksi tulee kuntalaisten ääntä kuulla entistä paremmin ja vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä. Palveluiden kehittämiseksi tulee muodostaa entistä useammin käyttäjäraateja. Näin kuntalaisten kehitysehdotukset ja mielipiteet saadaan paremmin otettua huomioon.

Ikäihmiset on hyvä ottaa mukaan, kun lähdetään selvittämään palveluverkkoa ja sen vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Uudet tavat kuulla kuntalaisia tuottavat arvokasta tietoa kunnille palveluiden kehittämisen tueksi. Heinolassa on aktiivisia eläkeläisjärjestöjä, joiden kanssa yhteistyötä on hyvä tehdä.

Seuraava valtuustokausi on merkittävä. Kun asioita tehdään oikein, voi pienillä ja yllättävilläkin asioilla olla merkitystä. Pidetään huolta Heinolasta. Heinola pitää huolta meistä.

Kirjoittaja on kuntavaaliehdokas (sd.) Heinolasta.

Kommentoi