Mielipide: Tavoitteena avoin kuntapolitiikka Sysmässä

Raija Hörkkö, Hannu Juhola, Lilli Karola, Petri Kaurinki, Jukka Kosonen, Veikko Kyllönen, Daisi Loopere, Jussi Mallenius, Kyösti Piippo, Nette Rimpioja, Timo Seppänen, Annika Sinor, Lauri Toivonen

Sekasorto. Muutoksen tarve. Ei ole varmastikaan liioiteltua sanoa, että nämä asiat pyörivät monella mielessä, kun seuraa Sysmän kunnanvaltuuston toimintaa, olipa tarkastelijana sitten istuva valtuutettu tai YouTubesta kokousta seuraava kuntalainen. Mistä sekasorto syntyy ja minkä pitäisi muuttua?

Valtuustokauden loppupuolelle on ominaista, että ristiriidat alkavat kärjistyä. Edellisissä vaaleissa saatu mandaatti alkaa jo olla haalistunut. Vaalit tarvitaan, jotta äänestäjien tahtotila saadaan mitattua ja päättäjiksi valikoituvat ne henkilöt, joiden kuntalaiset haluavat olevan asioitaan hoitamassa.

Sysmän valtuuston tilanne ei kuitenkaan johdu pelkästään lähestyvistä vaaleista. Vaalikuume on toki helppo selitys ilmiöille, jos niitä ei halua tai uskalla tutkia tarkemmin.

Kunnan ja kuntalaisten asioiden eteenpäin viemisen parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä kerätyillä verovaroilla pitäisi olla valtuustotyöskentelyn tärkein tavoite. Ikävä kyllä Sysmässä valtuustosta vaikuttaa tämän sijasta tulleen näyttämö henkilökohtaisuuksiin menevien, oman valta-aseman säilyttämiseen pyrkivien kostotoimenpiteiden toteuttamiselle.

Tällä tavoin toimimalla on saatu aikaan negatiivinen kiusaamisen kierre, joka satuttaa yksilöitä, estää asiallista ja avointa keskustelua yhteisistä asioista ja pilaa kuntakuvaa. Tämä kierre on katkaistava.

Avoin Sysmä -ryhmä syntyi lähes vuosi sitten. Alusta asti on ollut selvää, että ryhmällä on paikka ja tilaus Sysmän kuntapolitiikassa myös jatkossa. Ryhmä tuo puoluekentän ulkopuolelta avointa ja eteenpäin katsovaa näkökulmaa valtuustotyöskentelyyn ja muuhunkin kuntapolitiikkaan.

Tällä tavoin on saatu aikaan negatiivinen kiusaamisen kierre, joka satuttaa yksilöitä, estää asiallista keskustelua ja pilaa kuntakuvaa.

Ryhmä on valmistellut konkreettisia muutosehdotuksia avoimempaan asioiden valmisteluun, päätöksentekoon, toimeenpanoon ja seurantaan liittyen. Tätä työtä halutaan jatkaa yhdessä kuntalaisten kanssa.

Avoimuuden ilmapiiri on yhteinen valinta. Kun päätöksenteon toimintaprosessit ovat avoimuutta edistävät, vapautuu tilaa yhteiselle keskustelulle tärkeistä asioista.

Viime valtuuston kokouksessa Avoin Sysmä teki aloitteen kartoitussetelistä vapaa-ajan asunnon muuttamiseen vakituiseksi. Se on konkreettinen ehdotus keinoksi, jolla voisi olla mahdollista lisätä kunnan asukaslukua. Näitä ehdotuksia ja uusia avauksia tarvitaan lisää.

Jos kaikki se energia ja aika, mitä nyt Sysmässä käytetään valtuutettujen väliseen nahinaan, käytettäisiin kuntamme elinvoimaa lisäävien toimien yhteiseen suunnitteluun, mitä upeaa saisimmekaan aikaiseksi?

Kirjoittajat ovat Avoin Sysmä -ryhmän kuntavaaliehdokkaita.

Kommentoi