Mielipide: Lain sallimat koulumatkan enimmäiskestot ovat kohtuuttomia – Ekaluokkalaisen koulumatkan pituus yhteen suuntaan voi olla on 19 kilometriä ja kestää 75 minuuttia

Kaija Järvinen

Aikuinen, millaiset vaikutukset perhe-elämääsi ja jaksamiseesi olisi sillä, jos arkipäivisin yhdensuuntaiseen 19 kilometriä pitkään työmatkaasi kuluisi aikaa 75 minuuttia, ja sitten vielä vastaavanlainen paluumatka kotiin?

Valtuustoaloitettani Lapsivaikutusten arviointi koulukuljetuksia koskevat periaatteet -oppaan osalta käsitellään keskiviikkona hyvinvointilautakunnassa.

Perusopetuslaissa on määritelty, että oppilaalla, jolla on oikeus maksuttoman koulukuljetukseen, päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia.

Laillista, mutta mielestäni lain maksimiajat ovat lapsille kohtuuttomia, eivät siis lapsen edun mukaisia. Koulupäivistä muodostuu pitkiä, ja ne rasittavat ja stressaavat lapsia. Näillä tekijöillä on suuri vaikutus mielialaan ja oppimiseen.

Itä-Suomen aluehallintoviraston opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola on sanonut, että perusopetuslakia pitäisi muuttaa niin, että lapsen edestakainen koulumatka saisi kestää korkeintaan puolitoista tuntia. Aiemmin lapsiasiavaltuutettuna toiminut Tuomas Kurttilan mielestä koulumatkan keston pituus tulisi olla kaksi tuntia.

Ylitarkastaja Kari Lehtola on sitä mieltä, että nykyisen lainsäädännön toteutumista ja vaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi, ja tuohon mielipiteeseen on helppo yhtyä.

Koulumatka on ajallisesti pitkä varsinkin niille oppilaille, jotka asuvat koulukuljetusreitin alkupäässä.

Millaisen lapsiystävällisen kunnan sinä haluat rakentaa Heinolasta? Luottamushenkilöt ovat avainasemassa näissä asioissa, koska me voimme päättää kunnan omista koulukuljetusperiaatteista.

Kunnan tulisi tarkistaa koulukuljetusperiaatteet riittävän usein, jotta oppilaiden oikeusturvan kannalta yhdenvertainen kohtelu turvataan ja lapsen edun ensisijaisuus otettaisiin huomioon vallitsevassa tilanteessa.

Heinolan kaupunginvaltuusto on tehnyt kouluverkkopäätöksen. Valitettavan Lusin koulurakennuksen tulipalon jälkeen koulupiirin oppilaat ovat opiskelleet Kirkonkylän koululla, ja Lusin koulun lakkauttamisen myötä oppilaat siirtyvät pysyvästi opiskelemaan Kirkonkylään.

Vaikka suorin reitti koululle ei ole suhteettoman pitkä, koulumatka on ajallisesti pitkä varsinkin niille oppilaille, jotka asuvat koulukuljetusreitin alkupäässä. Kuulemani mukaan ensimmäistä luokkaa käyvän oppilaan yhdensuuntaisen koulumatkan pituus on 19 kilometriä ja koulukuljetus kestää 75 minuuttia.

Mitä vastasit kirjoituksen alussa olevaan kysymykseen vastaavan työmatka-ajan vaikutuksesta elämääsi?

Kaupungin ei tule optimoida koulukuljetuksia. Mitä muut kunnat ovat päättäneet koulukuljetuksia koskevista periaatteista. Tässä muutama esimerkki.

Rääkkylän kunta teki päätöksen, että eroperheiden lapsille järjestetään maksuton koulukuljetus molempien huoltajien luota vuoroasumisessa. Useassa kunnassa koulukuljetusetuuden raja on laskettu viidestä kilometristä kolmeen, jopa kahteen.

Lapsen etu on meidän päättäjien velvollisuus.

Kirjoittaja on Heinolan kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja kuntavaaliehdokas (PaHe).

Kommentoi